16 lutego 2022

dr inż. Jędrzej Ułasiewicz

e-mail [email protected]

Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w specjalności Systemy Cybernetyki Technicznej. W tej też Uczelni obronił też pracę doktorską. Długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, gdzie prowadził liczne wykłady, laboratoria z dziedziny Informatyki. Promotor wielu prac magisterskich i inżynierskich. W latach 1989-90 wykładowca w Uniwersytecie w Mosulu (Irak). Od roku 2020 adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Jego dziedzina zainteresowań to programowanie systemowe, współbieżne i równoległe (systemy Linux, QNX), systemy czasu rzeczywistego, systemy rozproszone, systemy wbudowane, internet rzeczy IoT. Autor książki „Systemy czasu rzeczywistego”, licznych prac naukowych i raportów dla przemysłu. Uczestniczył w projekcie budowy systemu poboru opłat za korzystanie z autostrad na terenie RFN. Przez ponad 20 lat współpracował z Hutą Miedzi Cedynia w Orsku (KGHM), dla której wspólnie z innymi opracował komputerowy system kontroli jakości – Ekspert. System ten kontrolował około 2/3 rocznej produkcji miedzi w KGHM. Za ten system w roku 2015, kierowany przez niego zespół, otrzymał Nagrodę I stopnia NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”.