16 lutego 2022

Dr inż. Halina Węgrzyn, Prof. WAB

absolwentka: Politechniki Wrocławskiej (studia magistersko – inżynierskie), Universitetu du Littoral Côte d’Opale w Dunkierce (studia inżynierskie i magisterskie), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (studia doktoranckie). Doradca w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem z kilkuletnim doświadczeniem w spółce konsultingowej oraz branży telekomunikacyjnej (w tym: zarządzanie strategiczne z uwzględnieniem strategicznej karty wyników (BSC), udział w procesach due diligence oraz wycena wartości przedsiębiorstwa różnymi metodami i szacowanie kosztu kapitału własnego). Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu: finansów przedsiębiorstw i zarządzania.