16 lutego 2022

dr Agnieszka Faron, prof. WAB

e-mail [email protected]

Pełnomocnik Prorektora ds. studenckich.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. W 2010 roku na Politechnice Wrocławskiej uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Pracowała w biznesie jako specjalista ds marketingu. W uczelni pełniła funkcję Kierownika Katedry Zarządzania oraz specjalisty w Biurze Karier. Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji, w tym monografii, w języku polskim i angielskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na obszarze przedsiębiorczości i zarządzania organizacjami.

Jest opiekunką koła naukowego „Fabryka Sukcesu” w WAB.