16 lutego 2022

Dorota Kowalewska

Dyrektor Regionu BIGRAM

 

Zarządza oddziałem regionalnym wiodącej polskiej firmy doradztwa personalnego BIGRAM. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

W procesach rekrutacyjnych specjalizuje się w stanowiskach z obszaru produkcji oraz sprzedaży, działów administracji i HR, stanowisk specjalistycznych, menedżerskich, członków zarządu. Wspiera marki w realizacji projektów zwiększających zaangażowanie pracowników, w komunikacji wewnętrznej, rozwiązuje wyzwania zmniejszające rotację w organizacjach.

Cyklicznie organizuje szkolenia dla rekruterów z wywiadu kompetencyjnego. Opracowywała i wdrażała motywacyjne systemy premiowe, proces ocen pracowniczych oaz plany rozwoju. Posiada doświadczenie w realizacji programów typu outplacement.