16 lutego 2022

Dorota Gębaczyk


e-mail [email protected]

Ukończone uczelnie wyższe: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Studium Doktoranckie Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii, Universite de Nice – Sophia Antipolis (Francja) Institute Sociologie-Ethnologie, Indiana University Purdue University Indianapolis (USA) School of Liberal Arts, Department of Communication Studies, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych, Socjologia, Specjalizacja: Komunikacja społeczna i badanie rynku.
Doświadczenie zawodowe: asystent w Katedrze Zarządzania we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych, Kierownik Projektu „Wysokiej jakości usługi Biura Karier skutecznym wsparciem aktywizacji zawodowej studentów”, Trener biznesu i certyfikowany project manager, Badacz, ekspert,rekruter, autorka narzędzi badawczych. Zainteresowania naukowe: socjologia w organizacji, socjologia kultury, komunikacja interpersonalna i międzykulturowa.