16 lutego 2022

Dominik Dytko

Absolwent wyższej szkoły humanistyczno-ekonomicznej w Łodzi na kierunku informatyka, na specjalizacji sieci internetowe.  

Pracę zawodową związaną z przemysłem motoryzacyjnym rozpoczął w 2006 r Zakładach Badań i Atestacji ZETOM Katowice. Pracował jako specjalista ds. wzorcowania oprzyrządowania pomiarowego w pracowni długości i kąta, gdzie uzyskał akredytację PCA  na sprawdzanie oraz wzorcowanie oprzyrządowania pomiarowego takiego jak mikroskopy, projektory pomiarowe, suwmiarki, mikrometry zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Uzyskał również uprawnienia jako auditor wewnętrzny systemów jakości. 

Od roku 2007 związany bezpośrednio z przemysłem motoryzacyjnym, gdzie kontynuował pracę w laboratorium pomiarów precyzyjnych długości i kąta. Zajmował się wzorcowaniem oraz nadzorem oprzyrządowania pomiarowego.  W 2013 ukończył studia Politechniki śląskiej w Gliwicach na kierunku Zarządzanie jakością w Przedsiębiorstwie. 

Od Roku 2016 związany z Autoneum Poland, gdzie pracował jako inżynier jakości klienta, zajmował się głównie klientem VW, uzyskał również uprawnienia aud,tora procesu VDA 6.3, D/TLD. Głównie zajmował się rozwiązywaniem problemów jakościowych, zatwierdzeniami wyrobu i procesu. Aud,tował procesy wytwarzania oraz przeprowadzał audity D/TLD. 

Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywał od roku 2019 w Lear Corporation jako inżynier jakości klienta. Uczestniczył od strony jakościowej we wdrożeniu i uruchomieniu projektu dla klienta Daimler w systemie JIT. Brał aktywny udział w rozwiązywaniu problemów w łańcuchu dostaw. 

Od 2021 roku związany z firmą SQD Alliance Sp. z o.o. jako trener i konsultant. 

 W wolnych chwilach spędza czas na projektowaniu oraz wytwarzaniu mebli industrialnych.