16 lutego 2022

BARBARA HALSKA

Nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju, nagrodzona tytułem Nauczyciel Roku 2014.

Współautorka podręczniki do kwalifikacji E13 i EE08 na kierunku technik informatyk. Współautorka podstawy programowej z informatyki. Ekspertka ORE i MEN. Współautorka e-podręcznik Wstęp do programowania w projekcie Apki.org. Koordynatorka projektu Po technikum w pracę, Profesja bez granic. Promotorka prac, które zdobywają międzynarodowe sukcesy, m.in.: we Francji, Brukseli, Seulu, Malezji, Londynie, Tajwanie, Kanadzie, Tajlandii, Czechach. Trenerka Mistrzów Kodowania.

Od 2016 Microsoft Innovative Educator Expert, od 2017 Microsoft Innovative Educator Fellow. Prezes Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli.

W roku szkolnym 2018/2019 realizuje wspólnie z Fundacją Orange projekt WOMEN’S DIGITAL CENTERS INFMISS poprzez organizację zajęć z druku 3D, programowania, spawania światłowodów dla uczennic Zespołu Szkół nr 6. Członkini Rady Programowej projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Współautorka platformy do nauki programowania Apki.org.

Zainteresowana wdrażaniem nowych technologii w edukacji w tym sztucznej inteligencji.