16 lutego 2022

MIKOŁAJ PODGÓRSKI

Członek zarządu Scanway sp. z o.o. Absolwent dwóch kierunków na Politechnice Wrocławskiej: energetyki oraz mechaniki i budowy maszyn. Były prezes największego na Wydziale Energetyki PWr koła naukowego – Flow.

W USA odbył prestiżowy staż z zakresu bezpieczeństwa i symulacji w energetyce jądrowej. W ramach pracy magisterskiej przewodził projektowi FREDE, realizowanemu w ramach programu REXUS/BEXUS Europejskiej Agencji Kosmicznej. Eksperyment, wysłany w stratosferę na pokładzie balonu, miał na celu zbadanie in-situ procesu rozpadu Freonów wskutek promieniowania UV. Kolejnym, naturalnym krokiem w eksploracji kosmosu był udział w eksperymencie rakietowym – projekcie DREAM, który jako pierwszy na świecie zajmował się aspektem obserwacji wizyjnych procesu wiercenia w mikrograwitacji.

Zawodowo od końca studiów związany z energetyką. Pracując jako inżynier automatyk odwiedził większość elektrowni zawodowych oraz elektrociepłowni w Polsce, wdrażając innowacyjne, polskie systemy sterownicze. Kierownik projektów wartych kilka milionów złotych, które bezpośrednio usprawniły działania polskich elektrowni.