Закордонні стажування

<strong>Закордонні стажування</strong>

„KROK PO KROKU”

przewodnik dla studentów Programu Erasmus +


КРОК I – Пошук організації для проходження практики/стажування

Студент самостійно знаходить установу, що приймає, і їде на стажування за угодою про навчальний стаж. Цей документ є заявою про готовність прийняти студента WАВ на стажування за програмою Erasmus і повинен містити назву організації, точну адресу, передбачувану дату та тематичний охоплення стажування, а також повинен бути надрукований на фірмовому бланку та містити підпис представника (наприклад, президента, директора, начальника відділу кадрів) з печаткою установи.

Угода про стажування – це угода між студентом, Академією Бізнесу у Вроцлаві та організацією, що приймає, в якій зазначаються завдання, які студент виконуватиме під час стажування, навички, які він має придбати, та методи оцінки його роботи. Угода є підставою для визнання періоду стажування, пройденого в іноземному виші. Цей документ має бути підписаний усіма трьома сторонами до від’їзду студента, і кожна сторона має отримати копію.


КРОК ІІ – кваліфікація студента для участі у програмі

Відбір студента Кваліфікаційною комісією WAB у Вроцлаві на основі стандартної процедури рекрутингу на програму


КРОК III – формальності

  • Медична страховка
  • Студент, який виїжджає за програмою Erasmus+, зобов’язаний застрахувати себе від витрат на лікування, нещасних випадків та цивільної відповідальності, що покриває будь-які збитки, завдані під час стажування. Базове медичне страхування гарантується Європейською картою медичного страхування, що видається Національним Фондом Охорони Здоров’я на прохання та заяву студента та на підставі довідки координатора WАВ. Медичне страхування — це не те саме, що страхування від нещасних випадків, яке купується у добровільній страховій компанії (наприклад, карта Євро 26, Планета Млодич, ISIC).
  • Особистий валютний рахунок (євро) – Виплата стипендії провадиться після підписання договору між студентом та WАВ у Вроцлаві. Студент отримує стипендію як мінімум двома частинами.
  • Фінансовий договір на подорож – Угода, підписана студентом з університетом, містить докладний перелік зобов’язань обох сторін.
  • Студентська хартія ERASMUS — Студентська хартія ERASMUS є список основних прав та обов’язків студентів Erasmus. Вам слід ознайомитися з його змістом, дотримуватися покладених на нього зобов’язань та заявити про свої права. Доступна у розділі «Документи».

КРОК IV – перебування за кордоном

Продовження перебування

Продовження перебування за програмою Erasmus можливе лише протягом одного навчального року. Ви не можете продовжити перебування ще на один навчальний рік, навіть не отримавши грант. Щоб продовжити перебування на додаткові місяці протягом одного навчального року, необхідно отримати згоду приймаючої установи та домашнього університету.

Студенти, які продовжують перебування на додаткові місяці, можуть, але не зобов’язані, отримувати додаткове фінансування.


КРОК V – проходження стажування за кордоном

На підставі документів – договору про програму стажування, підтвердження про проведення стажування, підтвердження дати перебування студент направляється до Координатора програми Еразмус.

Корисні посилання:


КРОК VI – повернення зі стипендії

  • Договір навчання стажування, частина «Після мобільності»
  • Це документ, що підтверджує виконання положень програми стажування разом з його оцінкою, виданою керівником стажування в установі, що приймає. У цьому документі потрібно детальніше вказати дати початку та закінчення стажування, а також інформацію про виконання програмних положень стажування та її оцінку, що видається тьютором приймаючої організації.
  • Підтвердження перебування – документ, який має бути заповнений приймаючою установою, що підтверджує дати початку та закінчення стипендії.
  • Заповнення онлайн-анкети – студент/випускник ERASMUS після повернення з приймаючого закладу студент зобов’язаний заповнити анкету стипендіату Erasmus. Заповнення анкети одержувача стипендії Erasmus потрібне для фінансового врегулювання поїздки. Опитування проводиться в режимі онлайн — доступ до опитування можливий лише через Інструмент мобільності (МТ), який адмініструє Європейська комісія. Стипендіату надсилається автоматичне повідомлення з посиланням на форму онлайн-опитування.
  • Проходження мовного онлайн-тесту (для перевірки рівня мови).

Стипендіальні ставки – стажування