20 marca 2023

Zielona Uczelnia w zielonym mieście – konferencja UMW

Zielona Uczelnia w zielonym mieście – konferencja UMW

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zorganizował w dniu 17 marca Konferencję mająca na celu promocję podejścia ekologicznego wśród uczelni, ale także instytucji. Odbyło się wiele wykładów i prelekcji, na które wstęp był otwarty, a także została zrealizowana transmisja online i zapis wideo.

Wrocławska Akademia Biznesu wzięła udział w niniejszej Konferencji w aspekcie merytorycznym.
Nasi wykładowcy poprowadzili dwa wystąpienia, w tym jeden wykład i jeden panel dyskusyjny.

Tematy zrealizowanych prelekcji to:

  • Zielona edukacja w działalności uczelni wyższych na rzecz rozwoju zrównoważonego – best practice – dr Marta Drozdowska, prof. WAB
  • Dekarbonizacja – czym ma być Europejski Zielony Ład?” – dr Aneta Szymańska, prof. WAB, dr Aleksandra Tyszkiewicz, Piotr Górnik, Krystian Bień, Mirosław Syta