16 lutego 2022

mgr Agata Różaniecka

Właścicielka firmy animacyjnej Kaczki-Dziwaczki. Imprezy dla dzieci. Czynnie zajmuje się rekreacja ruchową ponad 10 lat. Przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej współpracowała z Akademią Rainbow szkoląc animatorów na wyjazdy zagraniczne. Ukończyła wiele kursów z nowoczesnych form rekreacji, stale rozwijając swoją ofertę. Jej firma organizuje animacje hotelowe w Polsce i zagranicą, obsługuje również imprezy korporacyjne, szkolne, przedszkolne oraz prywatne.