16 lutego 2022

Maciej Sobczyński

Posiada 17 – letnie doświadczenie zawodowe w analizie statystycznej danych w obszarze nauk biologicznych, medycyny i bankowości. Był kierownikiem Wydziału Modeli Scoringowch w Nest Bank S.A., szefem Wydziału Walidacji Modeli w PLUS Bank S.A., menagerem w międzynarodowej firmie doradczej PwC a obecnie pełni funkcję menagera w obszarze modeli ryzyka istotnego w Citi Bank w Warszawie.  

W ciągu swojej pracy zawodowej wykładał statystykę matematyczną w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Akademii Młodych Uczonych PAN w Warszawie i w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego.  

Autor i współautor ponad 30 publikacji naukowych w dziedzinie biologii i medycyny, Section Editor w czasopiśmie Advances in Clinical and Experimental Medicine.  

 W trakcie swojej działalności naukowej i zawodowej współpracował z biologami i lekarzami z Uniwersytetów Medycznych we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Hirszfelda PAN, Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wrovasc, Pfizer Polska, a także z Politechniką Wrocławską, Instytutem Nenckiego PAN w Warszawie i innymi.  

Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim za „Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych do badania proteomów”. 

Jego szczególne zainteresowania to sieci neuronowe uczące się bez nauczyciela, wykorzystywane do wyszukiwania naturalnych klastrów w zbiorach danych, algorytmy i strategie ewolucyjne oraz tzw. sieci komórkowe. 

W obszarze statystyki szczególnie interesują go zagadnienia estymacji odpornościowej, estymatory ściągające i metody regularyzacyjne. Pracuje i programuje w R.