16 lutego 2022

dr Tatiana Pasko

e-mail [email protected]

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu Rachunkowości i Finansów. Występowała jako prelegent na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu Rachunkowości, Finansów i Ekonomii. Jej badania naukowe koncentrują się na dwóch głównych nurtach: rachunkowości finansowej oraz rachunkowości podatkowej.

Ukończone uczelnie wyższe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Podyplomowe Studium Humanistyczne, specjalizacja polonistyczna i historyczna. Uniwersytet Państwowy w Sumach, Studium Doktoranckie. Uzyskany stopień: doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Charkowski Państwowy Uniwersytet Żywienia i Handlu, Wydział Ekonomiczny. Specjalność: Rachunkowość, Kontrola i Analiza Działalności Gospodarczej.

Doświadczenie zawodowe: wykładowca od 1995 roku, praca na stanowiskach starszego wykładowcy, docenta katedry, dyrektora instytutu, adiunkta. Praca w Uczelniach: Uniwersytecie Państwowym w Sumach, Ukraińskiej Akademii Bankowości w Sumach, WSIZ im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, WSSP im. Wincentego Pola w Lublinie. Realizacja przedmiotów: Teoria i zasady rachunkowości, Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Rachunkowość zarządcza, Zarządzanie finansami, Rynki i instrumenty finansowe, Rachunkowość podatkowa, Historia rachunkowości, Praktyki zawodowe, Seminarium dyplomowe.