16 lutego 2022

Dr Tatiana Pasko

adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu Rachunkowości i Finansów. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „Nowoczesne Zarządzanie” w WSH. Występowała jako prelegent na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu Rachunkowości, Finansów i Ekonomii. Jej badania naukowe koncentrują się na dwóch głównych nurtach: rachunkowości finansowej oraz rachunkowości podatkowej.