16 lutego 2022

dr Małgorzata Leśniak-Johann


e-mail [email protected]

Geograf społeczno-ekonomiczny i przyrodnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (geografia społeczno-ekonomiczna; ochrona środowiska) oraz American University w Waszyngtonie D.C. Obecnie pracuje w Katedrze Turystyki i Rekreacji Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych we Wrocławiu. Współpracuję z organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi wspierając ich analizami i uczestnicząc we wspólnych projektach.

Zainteresowania dydaktyczne i naukowe dotyczą 3 głównych obszarów tj.:

– geografii politycznej i ekonomicznej- w szczególności problematyki granic i pograniczy w ujęciu przestrzennym, ich konkurencyjności, wpływu na działalność turystyczną, turystyki jako czynnika konkurencyjności pograniczy, zastosowanie metod ekonometrycznych. Szczegółowe analizy dotyczą pogranicza polsko-niemieckiego, regionu Dolnego Śląska.

– zrównoważonego rozwoju w turystyce- w szczególności zarządzania turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, planowania turystycznego na obszarach chronionych, koncepcji strefowego rozwoju turystyki, zrównoważonego rozwoju destynacji turystycznych,

– wykorzystania metod ekonometrycznych i modelowania w społeczno-ekonomicznych analizach regionalnych – obecnie rozwija swoje kompetencje w kierunku wykorzystania uczenia maszynowego w data science z wykorzystaniem języka programowania R i Python.

Autorką 4 książek  i wielu artykułów m.in. nt. relacji społeczno-gospodarczych na pograniczu polsko-niemieckim, w szczególności turystyki.

Obraz zawierający krąg, Grafika, symbol, Czcionka Opis wygenerowany automatycznie ORCID No 0000-0003-1855-299X

Linkedin icon - Free download on Iconfinder www.linkedin.com/in/małgorzata-leśniak-johann-a10b0b98