16 lutego 2022

dr Justyna Bagińska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego: doktor Nauk o Ziemi o specjalności geografia społeczno-ekonomiczna (2009) oraz magister filologii angielskiej (2008). W latach 2009-2019 adiunkt w Katedrze Turystyki w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz pracownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą, specjalizujący się we współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus (lata 2018-2020).

Od października 2020 adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji we Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

Pilot wycieczek, tłumacz, autorka i współautorka prac naukowych w języku polskim i angielskim, z dziedziny transportu kolejowego, dostępności komunikacyjnej, społeczno-ekonomicznych aspektów turystyki, turystyki kulturowej, a ostatnio także psychologii sportu. Uczestniczka polskich i międzynarodowych konferencji, staży szkoleniowych, dydaktycznych i naukowych.