16 lutego 2022

dr Anna Kasperowicz

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zainteresowania naukowe to rachunkowość finansowa, zaawansowana rachunkowość finansowa, rachunkowość komputerowa, sprawozdawczość finansowa, rachunek przepływów pieniężnych, wycena kontraktów długoterminowych

Doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości zdobywała w firmach o profilu budowlanym, a doświadczenia dydaktyczne głównie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadząc zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, a także szkoląc oraz organizując procesy dydaktyczne kadr księgowych w ramach kursów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu rachunkowości. Obecnie Dziekan Wydziału Ekonomiczno-menadżerskiego oraz Adiunkt w Katedrze Zarządzania, Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.