16 lutego 2022

Anna Głowa

magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską (2007). Ukończyła także Podyplomowe studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (2017). W Wyższej Szkole Handlowej pracuje jako lektor  i koordynator Letnich Kursów Języka Polskiego oraz tych w trakcie roku akademickiego. Stale współpracuje z jedną z największych wrocławskich szkół językowych, prowadząc kursy grupowe na różnych poziomach zaawansowania, jak i szereg indywidualnych. Prowadziła m.in. kursy indywidualne dla pracowników dyplomatycznych USA oraz pracowników Parlamentu Europejskiego.