16 lutego 2022

Aleksandra Szelachowska

Ukończone uczelnie wyższe:

– Uniwersytet Wrocławski, ochrona środowiska

– studia podyplomowe – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

Doświadczenie zawodowe:

-specjalista ds. BHP, realizacja zadań służby BHP w dużym zakładzie pracy

-posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w czynnej współpracy w zakresie BHP z przedsiębiorstwami z różnych branż – produkcyjnej, budowlanej, administracyjno-biurowej

-stale rozwija swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konferencjach w dziedzinie bezpieczeństwa i prawa pracy, pierwszej pomocy, efektywnych metod prowadzenia szkoleń