16 lutego 2022

Aleksander Ciesielski

Kierownik Działu Rozwoju Lean Management w KRUK S.A.

Odpowiedzialny za transformację lean Grupy KRUK działającej na rynkach  polskim, rumuńskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim, czeskim i słowackim. Specjalizuje się we wdrażaniu podejścia procesowego do zarządzania biznesem z wykorzystaniem narzędzi takich jak Architektura Procesów, Hoshin Kanri, VSM, Problem Solving i analiza procesów w oparciu o Gemba.

Od początku kariery zawodowej związany z branżą usługową. Przez 5 lat zarządzał dwoma procesami customer care w Telekomunikacji Polskiej (rynek biznesowy), odpowiadając za cele związane z reaktywnym i proaktywnym utrzymaniem klientów biznesowych. Realizator wielu projektów usprawnieniowych w obszarze podnoszenia produktywności procesów poprzez ich standaryzację, automatyzację i robotyzację. Członek zespołu projektowego wdrażającego system CRM w TP S.A. W kolejnych latach związany z Bankiem BGŻ i doskonaleniem procesów sprzedażowych w obszarze obsługi klientów indywidualnych. Od 2012 w KRUK S.A., gdzie zajmuje się doskonaleniem systemu zarządzania w zakresie właścicielstwa procesów, macierzy zarządzania, Hoshin Kanri oraz rozwoju kompetencji managerów i ekspertów.  

Zwolennik praktycznego, pragmatycznego i zdroworozsądkowego podejścia do wdrażania zmiany biznesowej opartego o dobre rozumienie aktualnych wyzwań organizacji oraz jak najbliższą współpracę z właścicielami biznesowymi.