16 lutego 2022

Agnieszka Klasa

Opiekun kierunku Finanse i rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych

Wykładowca kursów specjalistycznych z rachunkowości i finansów publicznych, wieloletni pracownik jednostek finansów publicznych, audytor i główny księgowy.

Była Konsul RP w Czarnogórze, założycielka i dyrektor wykonawczy organizacji pozarządowej w Czarnogórze. Prowadziła nadzór nad implementacją projektów przygranicznych ze środków przedakcesyjnych UE w Czarnogórze. Współpracuje z chorwacką organizacją non-profit Vlahovic Group (www.vlahovicgroup.com), która zajmuje się analizą stosunków międzyrządowych i  międzynarodowych, służbą cywilną i biznesem.