08 czerwca 2022

Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu nowym partnerem #WSHweWroclawiu w ramach współpracy naukowej i edukacyjnej!

Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu nowym partnerem #WSHweWroclawiu w ramach współpracy naukowej i edukacyjnej!

Realizując wspólne pragnienie nawiązywania i rozwijania efektywnych relacji naukowych i edukacyjnych
w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego podpisano dokument, będący wstępem do obustronnych działań.

Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy reprezentował Pan Rektor prof. dr hab. Andrij Krysowaty, a także Prorektor do spraw międzynarodowych prof. dr hab. Oksana Desiatnuk, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania dr docent Viktor Ostroverkhov, Kierownik Działu współpracy międzynarodowej dr docent Uliana Koruc, Kierownik Katedry Zarządzania, Administracji Publicznej i Personelu prof. dr hab. Mykhailo Shkhilniak oraz Profesor Katedry Zarządzania, Administracji Publicznej i Personelu prof. dr hab. Grzegorz Monastyrski.

Z ramienia WSH w spotkaniu udział wzięli Rektor dr Roman Fulneczek, prof. WSH, Prorektor ds. Rozwoju i Internacjonalizacji dr Aneta Szymańska, prof. WSH, Prorektor ds. Kształcenia dr inż. Halina Węgrzyn, prof. WSH, Dziekan dr Anna Kasperowicz, Kierownik Biura Rekrutacji Pani Julia Vakula oraz Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Logistyka Pan Robert Wolski.

Nowe możliwości

Podpisanie porozumienie o współpracy nie jest tylko mrzonką, a niesie ze sobą realne korzyści dla obu stron i co za tym idzie – również dla studentów. Obie strony ustaliły, że w ramach partnerstwa będą podjęte działania w kierunku osiągnięcia m.in. następujących celów:

 • opracowanie podwójnego dyplomu,
 • uruchomienie programów stażowych dla wykładowców i studentów ,
 • utworzenie programu wymiany wykładowców,
 • realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych,
 • wspólne poszukiwanie i udział w realizacji grantów, projektów międzynarodowych
  i innych programów,
 • oraz wiele innych działań w sferze edukacyjnej.

O naszym nowym Partnerze słów kilka

Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu jest uczelnią publiczną. Został założony w 1966 roku. W 2020 roku zajął 13. miejsce wśród 200 ukraińskich uniwersytetów w rankingu szkół wyższych „Top 200 Ukraine” i 33. miejsce wśród 241 w skonsolidowanym rankingu ukraińskich uczelni. Uniwersytet w liczbach:

 • 13 tys. studentów
 • 5 wydziałów: ekonomii i zarządzania, technologii komputerowych, finansów i rachunkowości, prawa, socjologii.
 • 36 specjalności na studiach licencjackich
 • 29 specjalności na studiach magisterskich

Wśród oferowanych kierunków i specjalności znajdują się m.in.: zarządzanie, HR, ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem, marketing, przedsiębiorczość, handel i działalność giełdowa, informatyka biznesowa, systemy i technologie informacyjne, cyberbezpieczeństwo, informatyka, zarządzanie projektami, inżynieria oprogramowania, inżynieria komputerowa, finanse, bankowość i ubezpieczenia, rachunkowość i podatki.

Uniwersytet realizuje 117 umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi z 33 krajów, w tym uczelniami z Europy, a także partnerami ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin, Kazachstanu, Tadżykistanu, Maroko i Ekwadoru. Uczelnie partnerskie w Polsce: Vistula, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Śląska, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński i inne. 

Jesteśmy dumni, że jako Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu dołączamy do grona przyjaciół Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu i czekamy na realizację wspólnych przedsięwzięć!