14 kwietnia 2022

Wyniki wniosków o stypendium na semestr letni 2021/2022

Przedstawiamy wyniki rozpatrzenia wniosków o stypendium rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz socjalnych na semestr letni 2021/2022. <link do pobrania>

Po zapoznaniu się z wynikiem rozpatrzenia wniosku, proszę o przesłanie wiadomość mailowej do dnia 22.04.2022 r.  na adres [email protected] z informacją o wybranym sposobie odebrania decyzji:

– osobiście
– pocztą tradycyjną
– pocztą elektroniczną

Brak informacji sposobu odbioru decyzji do dnia 22.04.2022r. skutkować będzie przesłaniem dokumentu pocztą tradycyjną.