Управління повільним туризмом EMDM

AKTUALNOŚCI:

WАВ спільно з шістьма університетами-партнерами з Угорщини, Чехії, Грузії, Туреччини та Азербайджану запускає програму Erasmus Mundus Design Measures. Програма триватиме 15 місяців із вересня 2022 року до кінця листопада 2023 року. Метою програми є підготовка спільних магістерських ступенів Erasmus Mundus та готовність до їх запуску у наступні навчальні роки. Спільно з вузами-партнерами: Університетом Панонії (Угорщина), Європейським університетом Тбілісі (Грузія), Політехнічним коледжем Йіглава (Чехія), Університетом Аланії (Туреччина), Батумським державним університетом (Грузія) та Бакінським інженерним університетом фондів Європейського Союзу у рамках акції ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN для проекту виняткових магістерських досліджень “Управління повільним туризмом”. Ефектом проекту також буде підвищення дидактичного та організаційного потенціалу наших університетів, відкритість для ширшої співпраці з іноземними та вітчизняними суб’єктами, а також дидактичні інновації та підвищення ступеня інтернаціоналізації та конкурентоспроможності наших університетів.

WAB, together with 6 partner universities from Hungary, the Czech Republic, Georgia, Turkey and Azerbaijan, is now starting the implementation of the Erasmus Mundus Design Measures program. The program will be implemented for 15 months from September 2022 to the end of November 2023. The aim of the program is to prepare Erasmus Mundus Joint Master Degree and be ready to launch it in the upcoming academic years. Together with partner universities: University of Pannonia (Hungary), European University Tbilisi (Georgia), College of Polytechnics Jihlava (Czech Republic), Alanya HEP University (Turkey), Batumi State University (Georgia) and Baku Engineering University (Azerbaijan), we obtained EU-funded support within the ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN call, for the creation of unique master’s studies “Slow Tourism Management”. The project will also result in the improvement of the teaching and organizational potential of our universities, openness to wider cooperation with foreign and domestic entities, as well as didactic innovations and improvement of the degree of internationalization and competitiveness of our universities.