Zarządzanie dostępnością w sferze publicznej

Zarządzanie dostępnością w sferze publicznej

Tryb studiów: weekendowy
Forma studiów: hybrydowa
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 160 godzin
Język wykładowy: polski
Forma zajęć: wykłady, warsztaty, ćwiczenia

Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej i praktycznej wiedzy na temat organizowania, planowania, wdrażania i monitorowania działań związanych z zapewnianiem dostępności w sferze publicznej osobom o szczególnych potrzebach oraz zdobycie kwalifikacji niezbędnych do koordynowania i zarządzania dostępnością we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego.

Zaproponowany program studiów jako efekt ścisłej współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, seniorami, młodymi matkami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i ekspertami od projektowania uniwersalnego – obejmuje całokształt działań ukierunkowanych na poprawę dostępności. Zapewnia uczestnikom szerokie spojrzenie na problematykę i ekonomię dostępności oraz możliwości dostosowania przestrzeni publicznej tak, by była ona przyjazna i dostępna dla wszystkich, wliczając w to nie tylko wiedzę o prawno-administracyjnych aspektach zarządzania dostępnością, zasadach projektowania uniwersalnego, potrzebach osób w wieku senioralnym i z różnym spektrum niepełnosprawności, ale praktyczne umiejętności w zakresie kreowania i wdrażania innowacji społecznych na rzecz dostępności pozyskiwania partnerów do realizacji takich działań, czy pozyskiwania środków finansowych na realizację działań związanych z poprawą dostępności dla firm i instytucji, budżetowania takich zadań oraz tworzenia i zapewniania w trakcie realizacji wskaźników kontekstowych.

Studia przygotowują także do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności (obowiązkowego stanowiska wymaganego w jednostkach administracji publicznej wprowadzonego na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) i w znacznym stopniu poszerzają kompetencje osób pełniących już tę funkcję.

Dla kogo?

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej: rządowej, samorządowej i pozostałych instytucji publicznych, przedstawicieli sektora biznesu, organizacji pozarządowych (lokalnych, społecznych i gospodarczych) oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania dostępnością.

Perspektywy zawodowe:

· koordynator ds. dostępności

· specjalista ds. dostępności

· menadżer ds. dostępności

· administracja publiczna (rządowa i samorządowa)

· organizacje pozarządowe

· sektor prywatny

Jeśli interesują Cię też inne studia podyplomowe Wrocław, zachęcamy do zapoznania się z opisami pozostałych kierunków.

Patronat merytoryczny

Fundacja Symbioza – dolnośląska organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju regionów i lokalnych społeczności, jedna z sygnatariuszy partnerstwa na rzecz programu Dostępność Plus, inicjująca wiele ogólnopolskich akcji i wydarzeń. Fundacja Symbioza była m.in. organizatorem Kongresu Turystyki Społecznej, Ogólnopolskiej Federacji Turystyki Dostępnej, twórcą Polskiej Akademii Dostępności. Realizuje projekty z lokalnymi społecznościami, w tym wspierające osoby o specjalnych potrzebach oraz podejmuje aktywności, w które angażuje środowiska eksperckie.

Nazwa przedmiotu
Organizacyjno-prawne aspekty dostępności
Etyka w postępowania z OzN i innymi osobami o specjalnych potrzebach
Dostępność w przestrzeni publicznej
Projektowanie uniwersalne i design thinking
Dostępność cyfrowa i komunikacyjna
Koordynacja i zarządzanie dostępnością
Dostępność w zatrudnieniu i miejscu pracy
Audyt dostępności
Fundusze krajowe i unijne a problematyka dostępności
Dostępność cyfrowa i komunikacyjna
Strategie dostępności w organizacjach
Dyplomowanie
Łączna liczba godzin studiów: 160h

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowy plan zajęć opublikowanie zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Warunki zaliczenia

  • 80% test/projekt/test
  • 15% ćwiczenie na zajęciach
  • 5% aktywność na zajęciach

Koszt studiów rocznych: 4 800 zł

Opłata semestralna: 2x 2 520 zł

Opłata w 4 ratach: 4x 1 320 zł

Opłata w 8 ratach: 8x 690 zł

Wpisowe: 250 zł

Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminydo 30.06.202301.07 – 17.09.2023
wysokość zniżki500 zł250 zł

Program „Poleceni” – zyskaj 250 zł dodatkowej zniżki.

Program skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademie Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia Podyplomowe.


Rabaty indywidulane dla Firm!

Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska
PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Skorzystaj z dofinansowania w ramach projektu:
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY

1. Formularz rekrutacyjny w systemie IRK- WYPEŁNIJ

2. Skompletuj dokumenty rekrutacyjne

  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (I – go stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich)
  • Kopia dowodu wniesienia opłaty administracyjnej
  • Dowód osobisty należy przedłożyć do wglądu
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Dwie podpisane przez Kandydata umowy o naukę

3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Centrum Studiów MBA i Podyplomowych.

KONTAKT:

Weronika Bereska

Specjalista ds. Studiów Podyplomowych
pokój 3/14
+48 535 164 459
[email protected]

SYLWIA OSOJCA-KOZŁOWSKA

Dolnoślązaczka, ekspert rozwoju lokalnego, turystyki, marketingu oraz projektowania uniwersalnego opartego na metodach design thinking i zwiększania dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze specjalnymi potrzebami, jedna z sygnatariuszek partnerstwa na rzecz rządowego Programu Dostępność Plus. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w biznesie, JST i NGO na stanowiskach specjalistycznych i zarządczych, ostatnie lata także jako trener, szkoleniowiec, konsultant i współpracownik merytoryczny. Jest prezeską fundacji Symbioza działającej na rzecz rozwoju regionów i lokalnych społeczności w tym osób o specjalnych potrzebach, dydaktykiem i wykładowcą akademickim, inicjatorką i autorką wielu projektów i programów, także z obszaru dostępności. Występuje jako prelegentka na kongresach i konferencjach, na które bywa zapraszana, sama bywa także organizatorem tego typu wydarzeń. Jako osoba zaangażowana w ostatnich 10-latach w rozwój lokalny i rozwój turystyki, była organizatorką pierwszego ogólnopolskiego Kongresu Turystyki Społecznej, na którym głośno wybrzmiała idea zwiększania dostępności w turystyce i starły się opinie różnych grupy uczestników – osób o specjalnych potrzebach, przedstawicieli rządu i samorządów, środowisko biznesowego, naukowego. W 2022 zainicjowała ideę powołania Ogólnopolskiej Federacji Turystyki Dostępnej i rozpoczęcie przygotowań do międzynarodowej konferencji poświęconej idei turystyki dostępnej, która ma odbyć się w Polsce. Od ponad roku, w ramach powołanej przez Fundację Symbioza Polskiej Akademii Dostępności, szkoli pracowników samorządów terytorialnych i ich jednostek, firm, organizacji pozarządowych w zakresie projektowania uniwersalnego oraz dostępności.

Ukończyła trzy kierunki studiów magisterskich, otrzymując dyplomy: ekonomistki, marketingowca i menadżera turystyki. Jest także absolwentką podyplomowych menadżerskich studiów z zarządzania na programie Executive MBA i studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie w 2023 r. odbędzie się obrona jej rozprawy.

Za zaangażowanie w działalność na rzecz turystyki i rozwój obszarów turystycznych trzykrotnie trafiła na sporządzaną przez gremium dziennikarzy i ekspertów turystycznych listę 100. wpływowych osób na polską turystykę publikowaną w magazynie branżowym.


AGATA ROCZNIAK

Inspiratorka, Edukatorka, Założycielka i Prezeska Fundacji Diversum, modelka i przede wszystkim spełniająca się kobieta, żona i mama. Absolwentka finansów i bankowości oraz filozofii i psychologii, uprawia pływanie.

Agata choruje od urodzenia na SMA – rdzeniowy zanik mięśni. Porusza się na wózku i traktuje to jako swój atut. Zaprzyjaźniła się ze swoimi ograniczeniami, by realizować siebie. Każdego dnia udowadnia, że energia bierze się z pozytywnego podejścia do sytuacji. Odwaga to jej “drugie imię”. Od ponad 25 lat przełamuje bariery pokazując, że pomimo niepełnosprawności, można działać na wielu płaszczyznach życia i być szczęśliwym.

W fundacji edukuje najmłodszych – przybliża świat osób z niepełnosprawnością, uczy dzieci jak pomagać, nie bać się kogoś, kto inaczej wygląda lub porusza się, udowadnia, że “inny” nie znaczy gorszy. Wydała niesamowitą książkę dla dzieci pt. “Agata szaleje na kółkach”, która zmienia perspektywę dzieci o osobach z niepełnosprawnościami, wzmacnia empatię i akceptację na różnorodność, skłania dzieci do tego, by same rywalizowały ze swoimi trudnościami. 

Prowadzi również wystąpienia inspiracyjne dla pracowników firm, bo wie, że doświadczanie różnorodności jest potrzebne, by rozwijać się i stanowić fundament świadomego i otwartego społeczeństwa. Poprzez uświadamianie i edukację Agata buduje pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami oraz burzy nadal panujące stereotypy. 
Misją Agaty jest „zamazywanie” podziałów pomiędzy osobami z niepełnosprawnością, a w pełni sprawnych. Zaraża radością i uśmiechem. Inspiruje ludzi, by doceniali swoje życie i brali za nie pełną odpowiedzialność. Pokazuje, że jesteśmy szczęśliwi w takim stopniu, w jakim się na to zdecydujemy. Realizuje się społecznie m.in. jako Członek Rady fundacji Ewy Minge, Black Butterflies, Przewodnicząca Powiatowej Wrocławskiej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych. Laureatka wielu nagród w branży modelingowej oraz w życiu społecznym, wyróżniana za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia. To Człowiek Bez Barier. Laureatka konkursu Wrocławianka Roku 2022 w działalności równościowej. Agata znalazła się na liście wyjątkowych i utalentowanych 100 kobiet 2022 roku Forbes Women.


MAGDALENA ORŁOŚ

Niewidoma influencerka i autorka cyklu filmów kulinarnych w socialmediach „Gotowanie w ciemno”. Z wykształcenia pedagożka, specjalista terapii zajęciowej, ekspert w dziedzinie niepełnosprawności, trener i szkoleniowiec z obszarów dostępności dla jednostek kultury, organizacji pozarządowych i JST. Współpracowniczka wielu organizacji pozarządowych na terenie Wrocławia, m.in. Polskiego Związku Niewidomych, fundacji Katarynka, Eudajmonia, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, gdzie pełniła funkcję specjalisty ds. dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. Aktywnie wspiera osoby ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności na różnych etapach ich życia, pokazując na własnym przykładzie, że warto cieszyć się życiem, mimo trudności, jakie w nim się przydarzyły. Blisko 20 lat temu, wskutek powikłań po przeszczepie szpiku kostnego bezpowrotnie utraciła wzrok. Ale zachowała radość życia i pasje. Nadal uwielbia gotować (co poskutkowało założeniem kanału na FB „Gotowanie w ciemno”), podróżować i wędrować po górach. Jest prelegentką i szkoleniowcem na wielu kongresach i konferencjach, chętnie dzieli się wiedzą, doświadczeniem i przełamuje tematy tabu. Prowadzi warsztaty dla społeczności lokalnych, szkół i przedszkoli, edukuje na temat różnych grup niepełnosprawności, właściwego i taktownego postępowania wobec OzN.


ROMAN HALIGOWSKI

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Szkoleniowiec i wykładowca akademicki z dziedzin programowania, baz danych oraz cyberbezpieczeństwa. Kierownik ds. projektów w American Systems Sp. z o.o. oraz Koordynator Działów IT we Wrocławskiej Akademii Biznesu i Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej. Autor oprogramowania oraz rozwiązań informatycznych dla wielu fim z sektora publicznego oraz prywatnego. Od kilku lat również audytor bezpieczeństwa informatycznego.