ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM – Zarządzanie

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa lub online
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy:
polski

STUDIUJ W WEEKENDY ONLINE!
STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM!

 

Student specjalności „Zarządzanie przedsiębiorstwem” nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.:

 • ekonomii, a także wiedzę o systemach społecznych, politycznych, prawnych i kulturowych jako uwarunkowaniach dla gospodarki;
 • efektywnego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań, a także umiejętność zarządzania czasem własnym oraz w przedsięwzięciach zespołowych;
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości;
 • zasad opracowywania ogólnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz strategii funkcjonalnych obejmujących marketing, produkcję, personel i finanse przedsiębiorstwa;
 • komunikacji i negocjacji w procesach zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami oraz zna reguły tej komunikacji;
 • przygotowania, podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej;
 • przygotowania, podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej;
 • przygotowania, podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej;

 

 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie logistyką
 • Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Metody wyceny przedsiębiorstw
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

 

 

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem to specjalność dla wszystkich, którzy planują swoją karierę zarówno jako menedżerowie organizacji, jak i właściciele własnych firm. W ramach specjalności studenci zdobędą kompleksową wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania organizacjami oraz ekonomicznych, prawnych czy organizacyjnych aspektów funkcjonowania współczesnych organizacji. Studenci zdobędą także umiejętności niezbędne m.in. do kierowania i motywowania pracowników, pracy w zespole, planowania i wdrażania strategii marketingowych i skutecznej komunikacji.

 

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Kierownik działu

Specjalista w firmie szkoleniowej

Doradca/konsultant w organizacjach

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
Cena regularna
(rok akademicki 2023/2024)
5 500 zł2 900 zł600 zł500 zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 400 €750 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
1 200 €650 €

Opłata administracyjna wynosi:

 • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
 • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
 • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)