RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI – Finanse i Rachunkowość

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa lub online
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy:
polski

STUDIUJ W WEEKENDY ONLINE!

 

Na specjalności Rachunkowość i podatki studenci poszerzają swoją wiedzę w zakresie zagadnień z prawa bilansowego i podatkowego, a także uregulowań w zakresie międzynarodowych transakcji finansowych, w tym obsługi podatkowo-księgowej dużych podmiotów gospodarczych.

 

 

  • Podatki PIT i uproszczone formy opodatkowania
  • Prawo podatkowe
  • Organizacja rachunkowości
  • Ewidencje podatkowe
  • Prawo pracy a koszty pracy
  • Administracja podatkowa i kontrola skarbowa
  • MSR/MSSF

 

 

 

Adresat tej specjalności zostanie wyposażony i ukształtowany praktycznie w zakresie obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw, opodatkowania osób fizycznych i prawnych, a także do obsługi księgowo-podatkowej własnej działalności gospodarczej.

 

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Księgowi

Menedżerowie średniego szczebla

Doradztwo podatkowe

Audyt i kontrola wewnętrzna

Centra consultingowe

Własna działalność gospodarcza

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
Cena regularna
(rok akademicki 2023/2024)
5 500 zł2 900 zł600 zł500 zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 400 €750 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
1 200 €650 €

Opłata administracyjna wynosi:

  • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
  • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
  • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)

 

Dr Roman Fulneczek,
prof. WAB, rektor WAB
Dr hab. Wanda
Ronka-Chmielowiec
Dr inż. Halina Węgrzyn,
prof. WAB
Anna Żelazny