FINTECH – Finanse i Rachunkowość

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa lub online
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy:
polski

STUDIUJ W WEEKENDY ONLINE!

W ramach specjalności fintech studenci poznają innowacyjne rozwiązania technologiczne, które usprawniają prace sektora usług finansowych. Student nauczy się pozyskiwania, integrowania oraz i analizowania danych finansowych, wykorzystując do tego adekwatne narzędzia informatyczne. Pozna nowe aplikacje, procesy oraz produkty w branży finansowej m.in. w: bankowości, płatnościach, zarządzaniu aktywami, świadczone przez Internet.

  • Programowanie dla finansistów
  • Technologie cyfrowe w finansach
  • Regulacje prawne fintech
  • Data Science
  • Business analyst
  • Automatyzacja procesów biznesowych

Adresat specjalności fintech potrafi posługiwać się produktami i usługami bankowymi, operować na rynkach kapitałowych, oceniać ryzyko kredytowe i nim zarządzać.

Absolwent tej specjalności będzie mógł rozwijać swoją karierę zawodową w sektorze usług finansowych (bankach, korporacjach finansowych, firmach consultingowych) oraz stworzyć start-up związany z sektorem finansów, wykorzystujący innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Pracownik banku

Firmy consultingowe

Korporacje finansowe

Tworzenie Start-up

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
Cena regularna
(rok akademicki 2023/2024)
5 500 zł2 900 zł600 zł500 zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 400 €750 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
1 200 €650 €

Opłata administracyjna wynosi:

  • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
  • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
  • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)

Dr Roman Fulneczek,
prof. WAB, rektor WAB
Dr hab. Wanda
Ronka-Chmielowiec
Dr inż. Halina Węgrzyn,
prof. WAB

Filip Wiński

Anna Żelazny