INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA – Informatyka

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Język wykładowy: polski

STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM!

W ramach specjalności inżynieria oprogramowania przekazywany jest obszar typowo praktycznej wiedzy dotyczącej dobrych praktyk wytwarzania oprogramowania, począwszy od pomysłu na aplikację, poprzez zbieranie wymagań, projekt, wdrożenie i utrzymanie.

Student specjalności inżynieria oprogramowania nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.:

 • programowania obiektowego, funkcyjnego i współbieżnego
 • współczesnych osiągnięć z zakresu inżynierii oprogramowania
 • projektowania systemów informatycznych
 • modeli, metod i narzędzi składowania i przetwarzania baz danych
 • tworzenia aplikacji bazodanowych
 • Internetu rzeczy
 • technik i narzędzi testowania oprogramowania

 • Inżynieria internetowa
 • Zaawansowane programowanie w Java       
 • C#
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Systemy równoległe i współbieżne
 • Metody przetwarzania obrazów
 • Modelowanie systemów informatycznych

Adresaci kierunku Informatyka w WAB zdobywać będą wiedzę o ogólnych zagadnieniach informatyki, między innymi o systemach operacyjnych, algorytmach i strukturach danych czy językach programowania. Poznaje technikę cyfrową, architekturę komputerów czy tajniki zarządzania projektami informatycznymi. Nie zabraknie też zagadnień związanych z etycznymi aspektami informatyki. Podczas studiów absolwent uświadomi sobie różnorodność jej zastosowań w systemach technicznych, biznesowych, ekonomicznych. Zapoznaje się z metodami gromadzenia i przetwarzania danych, podstawami podejmowania decyzji- sterowania, czy metodami sztucznej inteligencji.

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Programista

Członek zespołów projektowych przygotowujących rozwiązania interaktywne

Software engineer

Kierownik działu IT

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
Cena regularna
(rok akademicki 2023/2024)
6 600 zł3 400 zł700 zł600 zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 700 €900 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
1 500 €800 €

Opłata administracyjna wynosi:

 • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
 • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
 • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)