GRAFIKA KOMPUTEROWA – Informatyka

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Język wykładowy: polski

STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM!

W ramach specjalności przedstawiane są współczesne trendy w grafice 2D i 3D ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa przemysłowego, tworzenia przejrzystych interfejsów i grafik dla stron internetowych. Studenci zapoznają się także z przygotowaniem plików do druku na potrzeby multimediów. Zajęcia cechują się charakterem typowo praktycznym

Student specjalności grafika komputerowa nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.:

 • podstaw i zaawansowanych technik stosowanych w grafice 2D i 3D
 • projektowania wzorów przemysłowych
 • tworzenia infografik na potrzeby przemysłu
 • tworzenia stron internetowych ze szczególnym naciskiem na ich szatę graficzną
 • przygotowania plików cyfrowych do współpracy z urządzeniami stosowanymi w przemyśle drukarskim
 • projektowania i wykonywania wydruków 3D
 • tworzenia prezentacji multimedialnych, jako produktu marketingowego
 • multimedialnego wsparcia wizerunku firmy

 • Projektowanie stron internetowych
 • Skład komputerowy DTP
 • Projektowanie opakowań i wzorów przemysłowych           
 • Grafika 3D
 • Druk 3D
 • Metody przetwarzania obrazów
 • Projektowanie UX

Adresaci kierunku Informatyka w WAB zdobywać będą wiedzę o ogólnych zagadnieniach informatyki, między innymi o systemach operacyjnych, algorytmach i strukturach danych czy językach programowania. Poznaje technikę cyfrową, architekturę komputerów czy tajniki zarządzania projektami informatycznymi. Nie zabraknie też zagadnień związanych z etycznymi aspektami informatyki. Podczas studiów absolwent uświadomi sobie różnorodność jej zastosowań w systemach technicznych, biznesowych, ekonomicznych. Zapoznaje się z metodami gromadzenia i przetwarzania danych, podstawami podejmowania decyzji- sterowania, czy metodami sztucznej inteligencji.

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Kierownik działu IT

Grafik komputerowy

Menedżer średniego szczebla

Projektant serwisów multimedialnych

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
Cena regularna
(rok akademicki 2023/2024)
6 600 zł3 400 zł700 zł600 zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 700 €900 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
1 500 €800 €

Opłata administracyjna wynosi:

 • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
 • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
 • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)