MBA Zarządzanie Zmianą – PL

MBA Zarządzanie Zmianą – PL

Tryb studiów: weekendowy (online – Teams)
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 220 godzin
Język wykładowy: polski

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu. 

MBA Zarządzanie Zmianą to doskonała możliwość rozwinięcia praktycznych kompetencji z zakresu skutecznego przewodzenia i koordynowania przemian organizacyjnych, jakie zachodzą w środowisku biznesowym. Kompetencje w tej dziedzinie są szczególnie istotne w dzisiejszych czasach wzmożonej niepewności i zmienności globalnych rynków. Fakt ten sprawia, że wiedza i doświadczenie z zakresu skutecznego zarządzania zmianą są podstawą dla pełnienia funkcji zarządczych w nowoczesnych organizacjach. Celem studiów jest zapoznanie z najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zarządzania zmianą, kładąc szczególny nacisk na jej praktyczne wykorzystanie.

Program nauczania oparty jest na trzech filarach: wiedzy teoretycznej – skoncentrowanej na poznaniu niezbędnych podstaw z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i zarządzania procesami; kompetencji miękkich – poruszających aspekty pokonywania oporu, angażowania oraz motywowania ludzi do zmiany; oraz kompetencji twardych – przedstawiających praktyczne zastosowanie narzędzi i modeli skutecznego zarządzania zmianą w środowisku biznesowym. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych praktyków zarządzania, z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i dydaktycznym. Kompleksowość programu studiów pozwala dedykować je osobom, które zarządzają dowolnymi procesami lub grupą procesów w organizacji: Finanse, HR, IT, Logistyka, Księgowość, Sprzedaż, Produkcja, Dystrybucja, Obsługa Klienta, Zarządzanie dokumentacją, Raportowanie oraz tym, które odpowiedzialne są za prowadzenie i koordynowanie projektów przemian i transformacji organizacyjnych. 

Dlaczego MBA Zarządzanie Zmianą we Wrocławskiej Akademii Biznesu? 

 • Świadectwo ukończenia studiów MBA wydane przez WAB 
 • Certyfikat ”Advanced Change Management” wydany przez partnera strategicznego YDAY 
 • Prowadzone zajęcia przez doświadczony zespół praktyków biznesu 
 • Precyzyjnie wyselekcjonowany materiał dydaktyczny 
 • Nastawienie na rozwój kompetencji poszukiwanych obecnie na rynku pracy 
 • Wykorzystanie wieloletnich doświadczeń WAB w realizacji studiów MBA dla sektora biznesu przy tworzeniu studiów MBA 

PARNTERZY KIERUNKU

L.P. NAZWA PRZEDMIOTU 
1. Wprowadzenie do zarządzania zmianą 20 
2. Tworzenie strategii organizacji  10 
3. Rola lidera w procesie zarządzania zmianą 
4. Kształtowanie kultury organizacji 14 
5. Zmiana w kontekście zarządzania procesami 20 
6. Prawne aspekty wprowadzania zmian w organizacji 10 
7. Zarządzanie zmianą w projektach  10 
8. Analiza rentowności programu10 
9. Współpraca ze związkami zawodowymi 10 
10. Rola komunikacji w zarządzaniu zmianą  20 
11. Zarządzanie ryzykiem w trakcie przeprowadzania zmiany  10 
12. Zmiana struktury organizacyjnej 10 
13. Zastosowanie gier w zarządzaniu zmianą (Grywalizacja) 20 
14. Dialog społeczny 10 
15. Sponsoring (pozyskiwanie finansowania zewnętrznego) 10 
16. Zarządzanie zespołem w trakcie zmian  10 
17. Modele doskonałości  20 
Opłata wpisowaKOSZT STUDIÓW (2 semestry)2 raty4 raty8 rat
350 PLN18 800 PLN 9 870 PLN5 170 PLN2 703 PLN

 Skorzystaj ze specjalnej promocji ze zniżki na czesne. Zapisz się w wybranych terminach i zyskaj!

terminydo 03.02.202304.02 – 05.03.2023
wysokość zniżki1 500 PLN1 000 PLN

Program „Poleceni” – zyskaj do 550 zł dodatkowej zniżki.

skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia MBA i/lub Podyplomowe.


Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto: 

Bank Ochrony Środowiska

PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

 1. 12-13.11.2022
 2. 26-27.11.2022
 3. 10-11.12.2022
 4. 07-08.01.2023
 5. 21-22.01.2023
 6. 04-05.02.2023
 1. 25-26.02.2023
 2. 11-12.03.2023
 3. 25-26.03.2023
 4. 15-16.04.2023
 5. 29-30.04.2023
 6. 13-14.05.2023

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnieniaformularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową, skanem na adres [email protected] lub złożyć osobiście w biurze Międzynarodowego Centrum Studiów Podyplomowych i MBA.

Dokumenty rekrutacyjne

 • podanie o przyjęcie na studia
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35×45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 350 zł Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wrocławska Akademia Biznesu, Bank Ochrony Środowiska PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO; PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN, wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

KONTAKT:

[email protected]

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Jaoda-Zywczyk__ResizedImageWzE1MCwyMjVd-1.jpg

Jagoda Żywczyk
Specjalista ds. studiów MBA
e-mail: [email protected]
telefon: +48 71 333 11 81
pokój 3/14

DR EWELINA SIAMA

Ewelina Siama posiada 13-letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku pełniąc role managera zarządzania procesami, programami, biurem projektów, lss master black belt’a, analityka biznesowego, konsultanta oraz nauczyciela akademickiego wyspecjalizowanego w obszarze zarządzania procesami, optymalizacji, tranzycji, transformacji, centralizacji, outsourcingu oraz automatyzacji.

Obecnie jest właścicielką firmy YDAY specjalizującej się zarządzaniu procesami, projektami, automatyzacji oraz wycenie systemu zarządzania organizacji (Due Diligence).

Pracowała w kilkunastu organizacjach zarówno dla sektora prywatnego jak i publicznego. Ekspertka we wdrażaniu zarządzania procesami, projektowaniu systemów zarządzania oraz w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych.

W 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na podstawie rozprawy “Wpływ zarządczych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na sprawność systemu zarządzania przedsiębiorstwem”. Praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


EWA BROK

Certyfikowany szkoleniowiec i mówca Brian Tracy International z zakresu savoir-vivre i etykiety biznesowej.  

Wspiera firmy w etykiecie komunikacji i zwiększaniu sprzedaży, poprzez budowanie dobrych relacji biznesowych w oparciu o zasady savoir – vivre. Jako wykładowca akademicki, dzieli się swoją wiedzą na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytecie Szczecińskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Publikuje artykuły na łamach czasopism branżowych oraz uczestniczy, jako prelegent w konferencjach biznesowych. Absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji, autorka interaktywnej książki „Kulturalnie w social media”, laureatka konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii Lider wśród trenerów etykiety biznesowej oraz laureatka pierwszego miejsca w konkursie LinkedIn Top Influencer 2021.  

Dla niej i jej klientów savoir – vivre nie jest reliktem przeszłości, a odpornym na działanie czasu narzędziem w biznesie, które pozwala postawić na autentyczność wyrażaną z klasą.  


IZABELA BŁASZCZYK

Od 17 grudnia pełni rolę prezeski zarządu spółki Kraków5020. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kierunek Zarządzanie i Marketing – specjalność Zarządzanie Firmą). Ukończyła Dziennikarstwo i Komunikację Medialną w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Europeistykę na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jest także absolwentką studiów MBA in Public Management organizowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK.  

Managerka kultury, producentka, koproducentka i koordynatorka wielu międzynarodowych projektów kulturalnych i telewizyjnych. Członkini jury prestiżowego konkursu EFFIE Awards, zasiada w Radzie Ekspertów THINKTANK, jest także Przewodniczącą Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego. Wieloletnia wykładowczyni Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Członkini Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na mocy aktu powołania przez Prezydenta RP, zasiada w składzie Komisji Inicjatyw Społecznych i Edukacji o Dziedzictwie Krakowa oraz bierze udział w pracach Rady Biznesu Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK.  

W latach 2011-2022 Dyrektorka KBF. Wcześniej pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Marketingu w KBF, była również Dyrektorem Wydziału Promocji Urzędu Miasta Krakowa i szefową biura prasowego Prezydenta Miasta Krakowa.  

W zarządzanej spółce Kraków5020 odpowiada za wizerunek i promocję miasta jako najlepszej destynacji biznesowej. Pomysłodawczyni programu informacyjnego PLAY KRAKÓW NEWS, koprodukowanego przez Miasto Kraków, spółkę Kraków5020 i KBF. 


SYLWIA KRÓLIKOWSKA

Sylwia z wykształcenia jest psychologiem, z zawodu trenerem biznesu, a z zamiłowania Supernianią Liderów.  

Ukończyła Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ze specjalizacjami psychologia biznesu oraz zarządzanie zmianą, obecnie pisze doktorat z zakresu psychologii charyzmy. Od prawie 20 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń, głównie dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej.  

 Współpracuje głównie z korporacjami, a do grona jej stałych klientów należą m.in.​ BNP Paribas, Calzedonia, Cisco, Facebook, Revolut, Shell, Valeo, Unilever i wiele innych. Posiada międzynarodowe doświadczenie trenerskie – prowadziła szkolenia dla menedżerów w Indiach, Malezji, Kazachstanie, Filipinach oraz w Wielkiej Brytanii.  

Autorka trzech książek, ekspert w Radiu ZET, RMF FM i telewizji TVN24 


PIOTR GÓRNIK

Lider z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zarówno w przemyśle jak i energetyce. Z sukcesami w inspirowaniu i motywowaniu zespołów. 

Odpowiedzialny za rozwój projektów o wielomilionowej wartości oraz wydzielenie lub integrację firm zatrudniających setki pracowników.  Przygotowywał i wdrażał strategie transformacji w obszarach technicznych i organizacyjnych. 

Od ponad dwudziestu lat sprawuje funkcje zarządcze, posiada doświadczenie jako lider i ekspert wprowadzający w życie trudne projekty. 

Ukończył Politechnikę Częstochowską oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej i Politechnice Śląskiej. Zaangażowany w ruch samorządu gospodarczego i stowarzyszeń branżowych. Aktywny i szczęśliwy mąż, ojciec i dziadek, docenia naturę i ekologię, opiekun kilku zwierząt. 


DOMINIKA ŻAK

Założycielka i Prezes marki DeeZee, która od 18 lat stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najszybciej rozwijających się marek modowych w Polsce. Swoje produkty, takie jak obuwie, odzież i akcesoria damskie sprzedaje na platformach internetowych w 6 europejskich krajach, a wysyłki realizuje łącznie aż do 35 państw. Produkty DeeZee są również dostępne w 1 000 sklepów Grupy CCC, która w 2018 roku zainwestowała ponad 20 mln zł w rozwój marki (wykupując 75% udziałów).

Dominika Żak oprócz sklepu internetowego, będącego liderem w swoim segmencie, zbudowała również ogromną i zaangażowaną społeczność w mediach społecznościowych, której zasięg sięga dziś ponad 2 mln obserwujących. W biznesie kieruje się twardymi danymi i analizami. Równocześnie bardzo ufa intuicji. Ogromną wagę przywiązuje także do doboru odpowiedniego zespołu. Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, wykładała na Uniwersytecie Warszawskim. 


ZBIGNIEW KUŹMA

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – zarządzanie i marketing oraz finanse. Ukończył studia podyplomowe: Zarządzanie projektami na Politechnice Śląskiej w Katowicach oraz Energetyka jądrowa na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, programami, portfelami oraz ryzykiem potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami PRINCE2®, MSP®, MoP®, P3O® MoR®. 

Od ponad dwudziestu lat związany z przemysłem, w tym kilkanaście lat doświadczenia w zarządzaniu wielozakładowymi przedsiębiorstwami przemysłowymi, jako dyrektor, członek zarządu oraz przewodniczący rad nadzorczych. Prowadził i nadzorował programy inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe zakładów przemysłowych. 

Posiada kompetencje i bardzo duże doświadczenie w zakresie zarządzania procesami operacyjnymi (m.in.: produkcyjnymi, zakupowymi, sprzedażowymi), a także w budowaniu i realizacji strategii restrukturyzacji oraz rozwoju biznesów, w tym działalności handlowej o międzynarodowej skali działania. 

Od 2020 roku w Grupie Kapitałowej ORLEN jako Członek Zarządu ds. Operacyjnych jest odpowiedzialny za procesy produkcyjne i zarządzanie majątkiem zakładów produkcyjnych oraz działalność handlową w ORLEN Południe SA. 

Wcześniej związany z energetyką, w Grupie TAURON pełnił m.in.: funkcje w zarządach spółek zależnych. W TAURON Wytwarzanie, odpowiadał m.in. za obszary: zarządzania majątkiem, inżynierii, remontów/serwisów i logistyki. Jako prezes TAURON Serwis przeprowadził kompleksową reorganizację, pozwalającą na poprawę efektywności i rozwój prowadzonej działalności. Jako dyrektor Departamentu w TAURON Polska Energia współuczestniczył w opracowaniu strategii oraz planu reorganizacji grupy kapitałowej, a także nadzorował realizację projektów restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych. 


BARTOSZ STROŻEK

Od lat zawodowo związany z branżą IT, pracował między innymi dla Procter & Gamble, HP czy Luxoft. Absolwent wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej, edukację biznesową uzupełnił studiami Executive MBA na Politechnice Wrocławskiej. Przeszedł drogę od programisty przez zarządzanie zespołem do zarządzania dużymi organizacjami. Specjalizuje się w tematyce motywowania sił sprzedaży zarówno od strony umiejętności miękkich jak i wsparcia systemami klasy ICM/SPM. 

Od 2019 roku jest współwłaścicielem firmy doradczej Sands Partners specjalizującej się we wdrażaniu narzędzi automatyzujących procesy sprzedaży.  Warszawiak z urodzenia, po wielu latach pobytu w różnych miejscach świata osiadł we Wrocławiu. Prywatnie pasjonat tanga argentyńskiego i zagorzały biegacz-maratończyk. 


TOMASZ STĘPNIOWSKI

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym kilkunastoletnie menedżerskie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze strategią przedsiębiorstw, ich efektywnym i skutecznym zarządzaniem, prawem gospodarczym i ładem korporacyjnym. Początkowo związany z branżą finansową i konsultingiem. Od ponad ośmiu lat zajmuje się szeroko rozumianą energetyką.  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Stockholm University w zakresie Programu Executive Master of Business Administration. Radca Prawny. Ukończył Program Strategic Leadership Academy prowadzony przez ICAN Institute. Posiada certyfikat PRINCE 2 Foundation. Doświadczenie menedżerskie pogłębiał pracując na wysokich stanowiskach kierowniczych, gdzie współtworzył modele biznesowe i strategie oraz prowadził reorganizacje przedsiębiorstw.  Członek, sekretarz i przewodniczący wielu rad nadzorczych. 

W latach 2015-2018 związany z Grupą TAURON. Jako Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Korporacyjnego wspierał realizację programów strategicznych, współpracę spółek Grupy i nadzór właścicielski. Od 2019 roku pracował w Grupie JSW S.A. w pionie audytu i kontroli wewnętrznej. 

Od 2022 roku pracuje na stanowisku Dyrektora Departamentu Strategii i Komunikacji w TAURON Wytwarzanie SA, gdzie odpowiada za realizację programu transformacji spółek Grupy TAURON do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. 


DARIA SULGOSTOWSKA

Wicedyrektor pionu komunikacji zewnętrznej i ESG oraz rzeczniczka prasowa Grupy CCC, do której dołączyła z zadaniem zbudowania od podstaw działu komunikacji i zrównoważonego rozwoju. Specjalistka w dziedzinach komunikacji korporacyjnej oraz kryzysowej, której bliska jest idea odpowiedzialnego biznesu. Wcześniej m.in. rzeczniczka OTCF, właściciela marki 4F, gdzie również budowała od początku pion komunikacji korporacyjnej i CSR. Doświadczenie zdobywała także w branży energetycznej, pracując dla fińskiej spółki Fortum, gdzie prowadziła projekty m.in. z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu. Zajmowała się też pracą dziennikarską. Związana z działalnością sportową, jest trenerką tenisa ziemnego i wykładowcą na konferencjach dedykowanych trenerom sportu.


DR INŻ MACIEJ PIEŃKOWSKI

Doktor nauk społecznych z dziedziny zarządzania i jakości. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (studia inżynierskie i magisterskie) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego (studia doktoranckie). Stypendysta na wiodącej duńskiej uczelni Syddansk Universitet.  

Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie z zakresu ciągłego doskonalenia, lean management oraz zarządzania produkcją, nabyte w branżach automotive, elektrycznej, energetycznej oraz lotniczej. Ekspert w dziedzinie Mapowania Strumienia Wartości (VSM) oraz rozwiązywania skomplikowanych problemów za pomocą metody Shainin Red X. Popularyzator wykorzystania grywalizacji, jako wsparcia w ciągłym doskonaleniu przedsiębiorstw. Posiada certyfikaty Lean Practitioner, Six Sigma Black Belt oraz Red X Journeyman. W swojej karierze przeprowadził ponad 50 projektów doskonalących w kraju oraz zagranicą. 

 Doświadczenie w przemyśle łączy z pracą naukowo-badawczą na wrocławskich uczelniach wyższych. Jest również autorem licznych publikacji naukowych w tematyce modeli dojrzałości, lean management oraz podejścia procesowego.


MAJA ZABOKRZYCKA

Z wykształcenia dziennikarka i specjalistka ds. PR. Od 13 lat pracuje w organizacjach pozarządowych. Od 2020 roku jest prezeską Fundacji Dom Pokoju. Zajmuje się budowaniem dialogu i pracą w społecznościach lokalnych. Specjalizuje się w rewitalizacji społeczno-gospodarczej i budowaniu sieci współpracy międzysektorowych – od 2010 roku, przez 9 lat, prowadziła Infopunkt Nadodrze, w który między innymi budowała sieć Artystyczne Nadodrze, a także zaangażowana była tworzenie programu rewitalizacji wrocławskiego Nadodrza. Fundacja Dom Pokoju realizuje nagradzany Program na rzecz Romów i Romni rumuńskich. 
Jej zawodowe obszary zainteresowań to także partycypacyjne projektowanie przestrzeni i włączanie biznesu w innowacyjne działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Zajmuje się także facylitacją dialogu i transformowaniem konfliktów w oparciu o metodykę Nansen Center for Dialogue and Peace. 


DR PATRYCJA WOLSKA

Wieloletni prezes zarządu spółki B2B Consulting prowadzącej działalność w zakresie doradztwa i kształcenia w dziedzinie metodyk zarządczych, w szczególności zarządzania projektami, programami i ryzykiem w korporacjach przemysłowych. 

Kierowała oraz uczestniczyła w pracach koncepcyjnych i wdrożeniowych dotyczących zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem oraz inwestycjami w źródła odnawialne, a także tworzenia i zarządzania parkami przemysłowymi i technologicznymi. 

Doświadczenia i dorobek zawodowy, od kilkunastu lat zdobywany głównie w obszarze polskiego sektora elektroenergetycznego, jest kontynuacją specjalności uzyskanej w trakcie francuskich studiów Master Specialise oraz pracy naukowej i został dodatkowo uzupełniony o międzynarodowe dyplomy zawodowe (w zakresie zarządzania projektami, programami i ryzykiem), a także dyplomami z profesjonalnej znajomości języków obcych. 

Od kwietnia 2017 r. do sierpnia 2019 r. odpowiadała za finanse jako członek zarządu Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” SA. Opracowała i wdrożyła politykę zarządzania ryzykiem finansowym Spółki, w tym pełną politykę zarządzania ryzykiem walutowym. Nadzorowała kontroling finansowy oraz sprzedażowy Spółki. Czynnie uczestniczyła w negocjacjach handlowych z kluczowymi partnerami Spółki oraz współtworzyła zapisy strategicznych  umów ramowych.  

Doktor nauk ekonomicznych, Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint-Etienne. 

Autorka szeregu publikacji naukowych z zakresu polityki energetycznej Unii Europejskiej. Wykładowca akademicki.


PIOTR DĄBROWSKI

Posiada ponad 15-to letnie doświadczenie w zakresie finansów, audytu, controllingu, podatków i księgowości w międzynarodowych środowisku. Obecnie związany z sektorem usług w bankowości inwestycyjnej. 

Karierę zawodową rozpoczynał w firmie audytorskiej Deloitte, gdzie w okresie 5 lat uczestniczył, a następnie prowadził projekty audytowe m. in. międzynarodowych grup kapitałowych oraz podmiotów notowanych na GPW. Swoją karierę kontynuował w strukturach Fortum, pełniąc kolejno role Kontrolera, Głównego Księgowego oraz Managera ds. Podatków i Finansów odpowiedzialnego za międzynarodowy zespół ponad 20-stu księgowych i kontrolerów w formule Front Office. Współpracował ściśle z PMO w zakresie oceny efektywności projektów inwestycyjnych.  

W latach 2016-2018 Członek Rady Nadzorczej Fortum Silesia S.A. 

Piotr Dąbrowski jest absolwentem wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2014 roku posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta. Jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


ARLETA GRZESZCZYK

Praktyk doskonalenia procesów biznesowych. Zwolenniczka praktycznego podejścia do zdobywania wiedzy.

Od ponad dwudziestu lat, w swojej pracy łączy doświadczenie z obszarów:

 • zarządzania produkcją,
 • usprawniania procesów,
 • realizowania szkoleń.

Swoją przygodę z produkcją zaczynała od najniższych stanowisk w dziale inżynieryjnym, poprzez szefa projektu, trenera kaizen, kierownika procesów produkcyjnych aż do objęcia stanowiska dyrektora ds. produkcji. 

Współtworzyła i zrealizowała szereg szkoleń oraz projektów optymalizacyjnych dla firm z różnych branż przemysłu i usług, które przynosiły finansowe korzyści, a także zmianę sposobu myślenia pracowników.                                             

Uwielbia pracować na konkretnych procesach, dlatego czuła się jak ryba w wodzie prowadząc warsztaty na halach produkcyjnych.

Dzisiaj, zajmuje się optymalizacją procesów w branży motoryzacyjnej. Podczas pracy wykorzystuje narzędzia Lean Management i Six Sigma.

Uważa, że najlepsze rezultaty osiąga się poprzez uważne przywództwo i partnerskie podejście do współpracowników.


MONIKA MAJKA

Monika Majka jest Project i Change Manager posiadającym międzynarodowe 10-letnie doświadczenie w branży produkcyjno-motoryzacyjnej.

Pracowała jako inżynier sprzedaży, inżynier produkcji i optymalizacji procesów produkcyjnych. Sprawowała także rolę kierowniczą, zarządzając zespołem konstruktorów i inżynierów.

Pełniąc funkcję konsultanta, wspierała tworzenie wizji i nowych metod pracy, wdrażając strategie zarządzania i rozwoju działów inżynieryjnych. Prowadzi szkolenia dla firm z zakresu Lean Manufacturing i Change Management.

Aktualnie pełni rolę Project Mangera. Prowadzi projekty industrialne i produktowe, wykorzystując tradycyjny model kaskadowy (waterfall), a także metodykę agile.

Monika uzyskała tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, a także ukończyła anglojęzyczne studia PWR o kierunku Automotive Engineering, zdobywając dyplom magistra.


DR ALEKSANDRA TYSZKIEWICZ

Aleksandra posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowych firmach. Swoją karierę rozpoczęła od budowania Business Support Service w niemieckiej firmie produkcyjnej. Po ośmiu latach przeniosła się do sektora finansowego, gdzie zrealizowała wiele programów transformacyjnych na całym świecie. Aleksandra zdobyła praktyczne doświadczenie w zakresie strategii i rozwoju biznesu, globalnego zarządzania programami i portfelem projektów(także w grupach roboczych obejmujących różne lokalizacje), inicjatywach doskonalenia procesów, szkoleniach i rozwoju pracowników, zarządzaniu wiedzą. Obecnie jest zatrudniona w Atos, gdzie jest odpowiedzialna za rozwój Praktyki Digital Transformation Consulting w oparciu o posiadaną wiedzę praktyczną, ale także rozumiejąc aktualne potrzeby biznesowe i rynkowe. Aktywnie angażuje się w wiele działań, takich jak przegląd i projektowanie portfolio, zarządzanie wydajnością, nowe rozwiązania, oferty. Należy dodać, że jest uznawana przez Sąd Okręgowy w Polsce za biegłego sądowego w zakresie finansów. Stale doskonali swoją wiedzę teoretyczną: doktorat z finansów, MBA, Leading in the digital Age na Harvardzie, studia negocjacyjne w Yale Business School, obecnie Gold – Atos Program for Talents.


DR JOANNA MARTUSEWICZ

Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Krajowego Partnera Europejskiej Fundacji EFQM w Brukseli, przyznającej Globalne Nagrody Doskonałości najlepszym firmom na świecie; członek Kapituły Polskiej Nagrody Jakości; adiunkt w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest licencjonowanym trenerem biznesu i asesorem EFQM. Posiada wieloletnie doświadczenia w roli menadżera projektów i konsultanta.  

Główny obszar zainteresowań badawczych skupia się wokół przywództwa, projektowania systemów zarządzania oraz modeli doskonałości biznesowej. Autorka kilkudziesięciu artykułów, podręczników i monografii naukowych. Członek i kierownik kilku grantów naukowych. 

This site is registered on wpml.org as a development site.