MBA w Administracji Publicznej – PL

MBA w Administracji Publicznej – PL

Tryb studiów: Weekendowy
Czas trwania: 10 miesięcy (2 semestry)
Wymiar godzin: 220 godzin
Język wykładowy: polski

Studia MBA w Administracji Publicznej w WAB uzyskały standard jakości Klasa Standardowa w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020 oraz uzyskały certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”. Dowiedz się, dlaczego warto podjąć studia Administracja Publiczna i weź udział w rekrutacji. 

Master of business administration – dla kogo?

Czy administracja publiczna to obszar, w którym warto działać? Tak! Aktualny świat potrzebuje mądrych liderów, odważnych decydentów, otwartych przywódców, którzy z rozwagą zadbają o jakość publicznych spraw. Potrzebuje tych, którzy swój czas, zapał, zaangażowanie i wiedzę będą chcieli włożyć w zmienianie świata, tak aby podnieść standard życia.

Aby sprostać tym ambitnym wyzwaniom, Wrocławska Akademia Biznesu oferuje 2-semestralne studia MBA dla administracji publicznej w języku polskim. Przygotowany przez nas kierunek jest unikalny na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu oraz jednym z pierwszych w Polsce, który korzysta z elitarnej wiedzy w tym zakresie. Bierze pod uwagę najlepsze doświadczenia najlepszych ośrodków o randze światowej, które specjalizują się w kształceniu menedżerów. Sprawdź, kiedy rusza rekrutacja i dołącz do grona tych, dla których administracja publiczna jest obszarem rozwoju zawodowego.

Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu. 

Studia MBA – Administracja publiczna – cele:

Celem studiów MBA w Administracji Publicznej jest doskonalenie kompetencji zarządczych i przywódczych w sferze publicznej.  

W trakcie kształcenia szczególny nacisk położony jest na praktykowanie rozwiązań związanych z najnowszymi trendami i wyzwaniami w zarządzaniu publicznym, w tym z partnerstwem i współpracą w wymiarze sektorowym i horyzontalnym oraz myśleniem projektowym i sieciowym. 

Podczas 220 h praktycznie zorientowanych zajęć studenci zapoznają się z głównymi trendami w zarządzaniu, w tym szczególnie w zarządzaniu publicznym. W elastyczny sposób będą mieli możliwość wyboru zajęć specjalizacyjnych z zakresu przywództwa, ekonomii i finansów oraz współzarządzania.

Dodatkowo pozyskaną wiedzę będą mogli skonfrontować w praktyce dzięki wizytom studyjnym (lokalnym i zagranicznym), jak i spotkaniom z mistrzami zarządzania publicznego. Prowadzącymi zajęcia są praktycy zarządzania publicznego, doświadczeni menedżerowie reprezentujący sektor publiczny, prywatny, pozarządowy i naukowy. 

Dla kogo zarządzanie w administracji publicznej?

Studia podyplomowe MBA w Administracji Publicznej kierowane są do osób zatrudnionych w jednostkach sfery publicznej lub współpracujących z administracją publiczną, które: 

 • pełnią funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania organizacją; 
 • przygotowują się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze; 
 • planują doskonalić kompetencje zarządcze oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą bieżących i przyszłych trendów w zarządzaniu publicznym; 
 • stawiają na rozwój osobisty poprzez inwestycję w swoją przyszłość. 

Korzyści ukończenia studiów MBA administration of public:

 • pozyskanie know-how do dalszej skutecznej działalności zawodowej, przydatnego w codziennym rozwiązywaniu problemów i w podejmowaniu decyzji
 • spotkanie z mistrzami zarządzania publicznego
 • rozwiązywanie praktycznych studiów przypadków, wizyty studyjne, zajęcia terenowe
 • elastyczny program dostosowany do indywidualnego profilu i potrzeb
 • praca dyplomowa w formule projektu zaliczeniowego o charakterze implementacyjnym
 • wykorzystanie wieloletnich doświadczeń  we Wrocławskiej Akademii Biznesu w realizacji studiów MBA dla sektora biznesu przy tworzeniu kierunku MBA dla administracji publicznej
 • Absolwenci studiów MBA mogą zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu.

 

Partnerzy

https://www.youtube.com/watch?v=kn1pQFHjlmc

Uczestnicy studiów będą mieli możliwość wyboru zajęć specjalizacyjnych z zakresu przywództwa, ekonomii i finansów oraz współzarządzania w elastyczny sposób. Dodatkowo pozyskaną wiedzę będą mogli skonfrontować w praktyce dzięki licznym wizytom studyjnym (lokalnym i zagranicznym), jak i spotkaniom z mistrzami zarządzania publicznego. Wykładowcami na kierunku są praktycy zarządzania publicznego, doświadczeni menedżerowie reprezentujący sektor publiczny, prywatny, pozarządowy i naukowy. 

W ramach programu oferujemy elastyczność, energię i dynamiczne podejście

Moduły obowiązkowe 1 i 2:

 • Koncepcje zarządzania organizacją
 • Koncepcje zarządzania publicznego

Moduły rozwoju osobistego 3 i 4 : 

 • przywództwo
 • zarządzanie spółkami finansowanymi ze środków publicznych
 • współzarządzanie sektorem publicznym

Moduły rozwoju zawodowego 5 i 6:

 • kompetencyjny, w tym wystąpienia publiczne, skuteczna komunikacja  i seminarium dyplomowe
 • warsztatowy, w tym wyjazd studyjny, spotkania z liderami zarządzania publicznego
 • Zarządzanie organizacjami w praktyce – 12 godzin
 • Budowanie zespołów i przywództwo – 12 godzin 
 • Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe – 12 godzin 
 • Kreowanie marki osobistej lidera w sektorze publicznym – 12 godzin 
 • Koncepcje zarządzania publicznego – 6 godziny 
 • Współzarządzanie jako koncepcja zarządzania publicznego – 6 godzin 
 • Europejskie standardy i instrumenty współzarządzania – 16 godzin
 • Współzarządzanie w praktyce rozwoju lokalnego – 6 godzin 
 • Innowacyjność w zarządzaniu publicznym w Polsce po roku 2004 – 6 godzin 
 • Pozyskiwanie funduszy na rozwój lokalny po roku 2020 – 6 godzin 
 • Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego – 10 godzin 
 • Spotkania z liderami zarządzania publicznego – 6 godzin 
 • Spółki z udziałem podmiotów publicznych jako spółki prawa handlowego – 12 godzin 
 • Jakość i odpowiedzialność w zarządzaniu publicznym – 10 godzin 
 • Corporate governance w zarządzaniu publicznym – 8 godzin 
 • Współzarządzanie w wymiarze terytorialnym – 12 godzin 
 • Ewaluacja w zarządzaniu publicznym – 10 godzin 
 • Trening liderski: warsztaty Design Thinking – 12 h
 • Rachunkowość i finanse w spółkach z udziałem podmiotów publicznych – 20 godziny 
 • Wizyta studyjna – 20 godzin 
 • Dyplomowanie – 6 godzin 

Razem: 220 godzin 

Opłata wpisowa KOSZT STUDIÓW 2 raty 4 raty 8 rat
400 PLN 18 800 PLN* 9 870 PLN 5 053 PLN 2 585 PLN
* Przy płatności z góry

ZNIŻKA EARLY BIRD / EARLY BIRD DISCOUNT:

DO 30 CZERWCA 15%
1.07 – 15.09 – 10%
ZNIŻKA DLA FIRM ZGŁASZAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 3 OSOBY: 20%

Program „Poleceni” – zyskaj do 550 zł dodatkowej zniżki.

skierowany jest do osób, które będą promowały Wrocławską Akademię Biznesu oraz przyczynią się do wzrostu liczby osób zrekrutowanych na rok akademicki 2022/2023 na Studia MBA i/lub Podyplomowe.


Wszystkie opłaty prosimy kierować na niżej podane konto:
Bank Ochrony Środowiska

PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO

PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN

Sprawdź możliwość dofinansowania w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uzytkownik/uzytkownik/logowanie

 

 Rok akademicki /academic year  2023/24Daty zjazdów / dates of classes
I SEMESTR1.21-22.10.2023
2.04-05.11.2023
3.25-26.11.2023
4. 09-10.12.2023
5.13-14.01.2024
6.10-11.02.2024
 (7.)(24-25.02.2024)
II SEMESTR1.09-10.03.2024
2.23-24.03.2024
3.13-14.04.2024
4.27-28.04.2024
5.11-12.05.2024
6.15-16.06.2024
(7.)(29-30.06.2024)

W pierwszej kolejności zachęcamy kandydatów do wypełnieniaformularza zgłoszeniowego on-line. Przypominamy jednak, że o przyjęciu na studia decyduje komplet dokumentów, które można wysłać tradycyjnie drogą pocztową, skanem na adres [email protected] lub złożyć osobiście w biurze Centrum Studiów MBA i Podyplomowych.

Dokumenty rekrutacyjne

 • podanie o przyjęcie na studia
 • 2 egzemplarze umowy o naukę
 • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia) wraz z suplementem
 • CV
 • 1 zdjęcie o wymiarze 35×45 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 400 zł
  Opłatę prosimy kierować na niżej podane konto: Wrocławska Akademia Biznesu, Bank Ochrony Środowiska PL 76 1540 1030 2103 0004 9462 0004 – rachunek EURO; PL 60 1540 1030 2103 0004 9462 0001 – rachunek PLN, wpisując w tytule: MBA opłata wpisowa + imię i nazwisko kandydata

REKRUTACJA TRWA!

 KONTAKT:  

[email protected]

 
 
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Jaoda-Zywczyk__ResizedImageWzE1MCwyMjVd-1.jpg

Jagoda Żywczyk
Specjalista ds. studiów MBA
e-mail: [email protected]
telefon: +48 71 333 11 81
pokój 3/14

 
 
 
 

DR OLIWIA TARASEWICZ-GRYT

Nauczycielka akademicka, trenerka z doświadczeniem w obszarze tzw. kompetencji przyszłości, do których należy m.in. Design Thinking i Human Centered Design, kompetencja międzykulturowa oraz zarządzanie różnorodnością (Diversity&Inclusion). Autorka raportów HR „Kompetencje Przyszłości”, „Learning Agility” oraz „Nowy nieuporządkowany świat”. Realizowała badania, dotyczące pokolenia Y „Jacy są dolnośląscy Millenialsi”.

Praktyczne doświadczenie zdobywa, pełniąc od 2012 roku funkcję wiceprezesa Fundacji WrOpenUp, realizującej projekt Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, oparty na międzysektorowej współpracy z międzynarodowym zespołem pracowników globalnych korporacji (IBM, Google, UBS, Nokia, HP, Volvo, Credit Suisse, BNY Mellon) oraz JST. Głównym celem projektu jest kształcenie kompetencji przyszłości w szkołach.

Dziennikarka, stale współpracuje z magazynem „Służba Zdrowia” podejmując tematykę komunikacji i PR w ochronie zdrowia.

 

 
 

DR JANUSZ KOSICKI

Janusz Kosicki po 15 latach działalności edukacyjno-naukowej w Polsce (doktor nauk technicznych w dziedzinie inżynierii biomedycznej Politechniki Warszawskiej) oraz USA (doktor nauk biofizycznych z University of Minnesota w Minneapolis) i Japonii (Uniwersytet Kyushu, Fukuoka) kontynuował swoje zainteresowania oferowaniem urządzeń medycznych renomowanych firm. Jako Dyrektor ds. Technicznych i Marketingu organizował sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej z europejskiej siedziby głównej Medtronic w Lozannie, Szwajcaria. Następnie przez kilka lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego i członka zarządu Medtronic w Polsce, lidera technologii medycznej. Zbudował świetny zespół, który osiągnął pierwsze miejsce na rynku w Polsce w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii, neurologii, kręgosłupa i innych dziedzin działalności, a także numer jeden w sprzedaży w regionie CEEGI. Ostatnie kilka lat poświęcił nauczaniu studentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na studiach MBA (w języku angielskim i polskim) i Zarządzaniu (zajęcia z przywództwa, negocjacjacji, strategii, nowoczesnego zarządzania i innowacji).

Przez trzy lata był Prezesem i Dyrektorem Generalnym producenta przemysłowych drukarek typu ink-jet firmy EBS we Wrocławiu. Janusz Kosicki jest właścicielem firmy konsultingowej „Kosicki Consulting”, oferującej wsparcie w organizacji i zarządzaniu biznesem.

 

 

 
 

WIOLETTA SUSMANEK

Menadżer administracji samorządowej oraz perspektywy finansowej 2014-2020 RPO WD. Doradca sektora samorządowego (Starostwo Powiatu Wrocławskiego), biznesowego (Zarząd Tauron Dystrybucja SA) oraz pozarządowego (Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego).

Orędowniczka społecznego i instytucjonalnego zarządzania i współdecydowania we wspólnocie samorządowejszczebla wojewódzkiego jak i gminnego.

Jako Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2016, gdzie wdrażała i zarządzała systemem dystrybucji przez województwo środków unijnych (ok. 9 mld zł) organizowała proces zarządczy, wdrożeniowy i komunikacyjny pomiędzy pięcioma Instytucjami Pośredniczącymi (DWUP, DIP, ZITAW, ZIT OFW, ZITJG, ) a Instytucją Zarządzającą RPO WD. Odpowiadała za organizację Komitetu Monitorującego, współpracę z Instytucją Audytową, Instytucją Certyfikującą, ministerstwami (MIR RP, MF RP) oraz przedstawicielami KE.

Jako Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD, wcześniej Dyrektor Wydziału Współpracy z NGO (2007 – 2014,) odpowiadała za zarządzanie, współpracę, nadzór nad kilkoma instytucjami kultury, edukacji i projektami unijnymi od inwestycyjnych po społeczne, międzynarodowe i partnerskie.

Pełniła rolę doradcy Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego (2013 -2014) i przewodniczyła Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Dolnośląskim (kadencji 2010-2014.) Autorka i realizatorka wielu projektów społecznych, samorządowych i partnerskich pragnąca podzielić się swoim doświadczeniem

 

RAINER STRATMANN

Z wykształcenia prawnik, do 31.03.2013 zawodowo związany z samorządem, gdzie od 1978 pełnił zarządcze funkcje kierownicze, awansując do sekretarza powiatu Unna.

Wśród obszarów zadań kompetencyjnych podejmowanych przez niego wymienić należy m.in. nadzór nad polityką mieszkaniową i ochroną zabytków, a także polityką finansową w zakresie nadzoru nad kasami oszczędnościowymi.

W powiecie Unna jego działania obejmowały komunikację publiczną, politykę edukacyjną i środowiskową, porządku publicznego, służb sanitarnych i opieki zdrowotnej. Odpowiadał za politykę finansową, personalną i organizacyjną wraz z przetwarzaniem w urzędzie starostwa powiatowego.

Sprawował ponadto nadzór służbami podatkowymi, świadczeniami centralnymi i centralą przetwarzania danych, wraz z urzędem ds. kultury.

Poza ambitnymi projektami zawodowymi (pierwszy udany niemiecki projekt w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego czy udział w niemieckiej edycji Europejskiej Stolicy Kultury Zagłębie Ruhry 2010), pełnił wiele funkcji społecznych, np. w Deutscher Städtetag czy Polsko-Niemieckiej Radzie Młodzieży.


 
 

DR ANETA SZYMAŃSKA, PROF. WAB

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwentka Kensington College of Business w Londynie (program Business Administration patronowany przez Association of Business Executives), Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filologii Angielskiej – specjalizacja: tłumaczenia) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Podyplomowe Magisterskie Studia Menedżerskie – program Executive MBA).

Po ukończeniu studiów pracowała w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, a następnie w Wyższej Szkole Bankowej oraz Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. Następnie objęła stanowisko Rzecznika Prasowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie była odpowiedzialna za działania promocyjne i PR uczelni. Pracowała również jako Dyrektor Nowosądeckiego Centrum Języków Europejskich oraz Project Manager w firmie Mainseek. Obecnie jako Adiunkt w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, marketingu, public relations i prezentacji biznesowych na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA, a także pełni funkcję Dyrektora Programu MBA.

 Uczestniczyła w licznych szkoleniach, seminariach, warsztatach i konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, na wielu z nich wygłaszając referaty. Jest autorką 40 publikacji z zakresu zarządzania, marketingu i public relations, a także kilku projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Napisała książkę pt. „Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej” oraz jest współautorką monografii pt. „Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju”.

Odbywała zagraniczne wizyty studyjne lub wykłady gościnne, m.in. we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Grecji i na Cyprze, a także brała udział jako prelegent (także przewodniczący sesji) w wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. w Republice Południowej Afryki, Hongkongu, Japonii, Dubaju, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Łotwie i Holandii. Podczas tej ostatniej zdobyła BEST PAPER AWARD.

 

 
 

PROF. ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA

Profesor nauk społecznych, dr hab. z zakresu nauk o polityce, MBA

Prezes Polish Governance Institutethink-tanku specjalizującego się w zakresie innowacji w zarządzaniu publicznym.

Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Leadership Programm, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Konrad-Adenauer-Stiftung, Unii Europejskiej oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Specjalistka w zakresie polityk publicznych, w tym szczególnie społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju regionalnego i lokalnego. Zajmuje się w teorii i praktyce rozwojem sektora publicznego, zarządzaniem publicznym, innowacjami społecznymi, projektami w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, rozwoju obszarów metropolitalnych i aglomeracji, koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ewaluatorka programów i projektów w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego.  Ekspertka m.in. ONZ, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, rządów Polski i Niemiec, władz publicznych szczebla regionalnego i lokalnego.

Inicjatorka i organizatorka wielu przedsięwzięć, w tym o zasięgu europejskim i światowym, związanych z wprowadzaniem do praktyki innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego. Doradczyni Dolnośląskiej Loży Business Center Club.

Autorka i redaktorka publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, European Consortium for Political Research, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Regional Study Association, European Urban Research Association. Członkini Zarządu Urban Experts Research Alliance w latach 2019-2023.

Kierownik regionalnych, krajowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych, w tym finansowanych ze środków programu Horyzont 2020.

W 2016 pozyskała nominację dla Uniwersytetu Wrocławskiego do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016 (przyznanej przez Dziennik Gazeta Prawna) za realizację projektu „Innovative Social Investments in Europe”. W 2013 uznana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za jedną z kluczowych postaci polskiego CSR. W 2011 wybrana przez Czytelników Gazety Wrocławskiej Najbardziej Wpływową Kobietą Dolnego Śląska. W latach 2014-2018 radna Województwa Dolnośląskiego.

 

 
 

FILIP MECNER

Właściciel agencji specjalizującej się w kreowaniu i sprzedaży praw do wizerunku osób znanych publicznie, wykładowca akademicki i ekspert z zakresu kreowania wizerunku i PR.

Do 2005 roku dziennikarz: radiowy i prasowy (Gazeta Wyborcza). Przez dwa lata pracował w londyńskiej agencji PR. Od 2008 roku właściciel agencji specjalizującej się w kreowaniu i sprzedaży praw do wizerunku osób znanych publicznie.

Agencja personal brandingowa Filipa Mecnera świadczy usługi dla profesjonalistów z różnych dziedzin. Pracował m.in z Dortoą Wellman, Małgorzatą Rozenek, Anną Muchą, Andrzejem Grabowskim, Joanną Brodzik, Sylwią Grzeszczak i wieloma innymi.

Wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie SWPS, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu oraz gościnnie na uczelniach artystycznych (PWST oraz ASP). Prowadzi zajęcia z personal brandingu, autoprezentacji, kreowania wizerunku oraz PR.