ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI LOGISTYCZNYMI – Zarządzanie

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa lub online
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: polski

STUDIUJ W WEEKENDY ONLINE!

To specjalność dla kadry kierowniczej oraz pracowników działów logistycznych i innych jednostek kierujących systemami logistycznymi lub ich częścią. Specjalność jest także skierowana do tych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą o rozwoju logistyki, wiedzę niezbędną dla sprawnego zarządzania systemami logistycznymi. W trakcie studiów zostaną przedstawione zarówno tradycyjne koncepcje zarządzania systemami logistycznymi, jak i najnowsze rozwiązania w tym zakresie.

  • Prognozowanie potrzeb logistycznych i analiza ryzyka
  • Innowacyjne łańcuchy dostaw
  • Narzędzia projakościowe logistyki
  • Systemowe zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
  • Rozwój systemów transportowych
  • Projektowanie systemów automatycznej identyfikacji

To specjalność dla kadry kierowniczej oraz pracowników działów logistycznych i innych jednostek kierujących systemami logistycznymi lub ich częścią. Jeżeli masz zmysł techniczny i lubisz planować przedsięwzięcia logistyczne to kierunek stworzony dla ciebie.

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Specjalista ds. systemów logistycznych

Doradca/ekspert

Menedżer średniego szczebla

Analityk systemów logistycznych

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €