MENEDŻER PRZEMYSŁU SPOTKAŃ I WYDARZEŃ (MICE) – Turystyka i Rekreacja

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa lub online
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: polski, angielski

STUDIUJ W WEEKENDY ONLINE!
STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń to innowacyjna specjalność przygotowująca profesjonalnego specjalistę w dziedzinie tworzenia  i zarządzania eventami. Absolwent tej specjalności pozyska kompleksową wiedzę z zakresu kreowania i zarządzania projektami eventowymi oraz praktyczne umiejętności organizacji i obsługi imprez sektora MICE. Bez trudu znajdzie zatrudnienie w: agencji eventowej, DCO (Destination Managment Company), dziale organizacji bankietów i konferencji obiektu hotelarskiego, biurze podróży, specjalizującym się w podróżach biznesowych, agencji reklamowej , organizacji pozarządowej.

W czasie studiów na tej specjalności student nauczy się m.in.:

 • kreować różnego typu imprezy i wydarzenia,
 • zarządzać projektami eventowymi,
 • koordynować współpracę z podwykonawcami,
 • budować i utrzymywać relacje z klientami.

Certyfikaty

W ramach modułu kształcenia specjalnościowego realizowane są następujące kursy:

 • Międzynarodowe organizacje przemysłu spotkań
 • Zarządzanie imprezami targowymi i konferencyjnymi   
 • Optymalizacja kosztów podróży służbowych     
 • Tworzenie biznesplanu
 • Badanie i kreowanie rynku
 • Media Społecznościowe w hotelarstwie i MICE,
 • Tourism Marketing
 • International Tourism Trades and Conferences

Menedżer przemysłu spotkań i wydarzeń to innowacyjna specjalność przygotowująca profesjonalnego specjalistę w dziedzinie tworzenia  i zarządzania eventami. Jeżeli lubisz organizować eventy dla znajomych i chcesz się dowiedzieć jak organizować takie wydarzenia w sposób profesjonalny i dla wielu osób to specjalizacja skierowana do ciebie.

Ukończenie kierunku daje szerokie perspektywy, które zagwarantują ciekawą pracę i atrakcyjne zarobki. Przeznaczone są dla osób otwartych i ciekawych świata, które lubią kontakt z ludźmi. Możliwości zatrudnienia:

Event Manager

Stanowiska kierownicze, analityczne i operacyjne w firmach obsługujących turystów;

Specjalista/ menedżer w instytucjach zarządzających turystyką

Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, np. agencję eventową;

Usługi doradcze i konsultingowe z zakresu działalności turystycznej;

Kierownik centrum informacji i promocji turystycznej

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €

dr Marta Drozdowska,
prof. WAB
Dr Justyna Bagińska
Paulina Graczyk
dr Izabela Gruszka,
prof. WAB
dr Małgorzata Leśniak – Johann