MARKETING INTERNETOWY W PRAKTYCE – Zarządzanie

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa lub online
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: polski

STUDIUJ W WEEKENDY ONLINE!

W ramach specjalności „Marketing internetowy w praktyce” studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie SEO (działań promujących serwisy internetowe w wyszukiwarkach), marketingu wirusowego, mediów społecznościowych, video marketingu itd. Studenci poznają działania mające na celu opracowanie strategii dla wprowadzenia produktu na rynek, jego promocji m.in. przez skuteczne pozycjonowanie, promocję marki, dystrybucję i sprzedaż, a także działania z zakresu PR – przy wykorzystaniu Internetu. Zrozumieją specyfikę funkcjonowania społeczności digital, nauczą się tworzyć kampanie online czy wykorzystywać do celów marketingowych aplikacje mobilne.

Student specjalności „Marketing internetowy w praktyce” nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.:

 • specjalistycznych zastosowań metod statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi informatycznych marketingu internetowego, np. Google Analytics;
 • systemów norm i reguł prawnych w zakresie odpowiadającym marketingowi internetowemu;
 • obserwacji zjawisk rynkowych i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu zaawansowanych metod badawczych, m.in. tworzenia kampanii sprzedażowych;
 • diagnozowania sytuacji organizacji i projektowania możliwych wariantów jej strategii;
 • wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów oraz zjawisk społecznych oraz formułowania własnych opinii i dobierania krytycznie danych i metod analiz w zakresie odpowiadającym marketingu internetowego.

 • Strategie marketingu internetowego
 • Narzędzia marketingu internetowego
 • Pozycjonowanie stron internetowych
 • Google Ads i Analytics
 • Social media marketing
 • E-PR content marketing

Zarządzający przedsiębiorstwami w XXI wieku mają świadomość, że marketing internetowy to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi marketingu. Dzieje się tak dlatego, że coraz więcej organizacji swoją działalność przenosi do sieci by wykorzystać jej potencjał do budowy marki i szukania potencjalnych klientów. Jeżeli używasz codziennie social mediów, sklepów internetowych i szukasz informacji w wyszukiwarkach, czujesz się w nich jak ryba w wodzie oraz jednocześnie chciałbyś zgłębiać ich zasady działania to specjalność idealna dla ciebie.

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Specjalista ds. marketingu

Doradca/ekspert

Copywriter

Własna agencja marketingowa

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €