ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM – Zarządzanie

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma studiów: stacjonarne/hybrydowe/online
Czas trwania:
3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy:
polski

Student specjalności „Zarządzanie przedsiębiorstwem” nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.:

 • ekonomii, a także wiedzę o systemach społecznych, politycznych, prawnych i kulturowych jako uwarunkowaniach dla gospodarki;
 • efektywnego zarządzania powierzonymi zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu wykonania zadań, a także umiejętność zarządzania czasem własnym oraz w przedsięwzięciach zespołowych;
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości;
 • zasad opracowywania ogólnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz strategii funkcjonalnych obejmujących marketing, produkcję, personel i finanse przedsiębiorstwa;
 • komunikacji i negocjacji w procesach zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami oraz zna reguły tej komunikacji;
 • przygotowania, podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej;
 • przygotowania, podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej;
 • przygotowania, podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej;

 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie logistyką
 • Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Metody wyceny przedsiębiorstw
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

Zarządzanie przedsiębiorstwem to specjalność dla wszystkich, którzy planują swoją karierę zarówno jako menedżerowie organizacji, jak i właściciele własnych firm. W ramach specjalności studenci zdobędą kompleksową wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania organizacjami oraz ekonomicznych, prawnych czy organizacyjnych aspektów funkcjonowania współczesnych organizacji. Studenci zdobędą także umiejętności niezbędne m.in. do kierowania i motywowania pracowników, pracy w zespole, planowania i wdrażania strategii marketingowych i skutecznej komunikacji.

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Kierownik działu

Specjalista w firmie szkoleniowej

Doradca/konsultant w organizacjach

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I-szy rok1 100 €*600 €**
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €