MIĘDZYNARODOWY BIZNES TURYSTYCZNY- Turystyka i Rekreacja

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma studiów: stacjonarne/hybrydowe/online
Czas trwania:
 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: 
polski, angielski

W ramach specjalności Międzynarodowy biznes turystyczny student pozyska fachową wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy w międzynarodowym środowisku branży turystycznej, w globalnych korporacjach i z turystami różnych narodowości.

 Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w biurach podróży, liniach lotniczych, organizacjach turystycznych, jednostkach samorządowych. Będzie również przygotowany do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Certyfikaty

  • Zarządzanie obszarami recepcji turystycznej
  • Światowe marki turystyczne      
  • Prowadzenie własnej działalności w turystyce
  • Łańcuch dostaw w organizacji eventów
  • Kierowanie zespołem pracowniczym     
  • Promocja i sprzedaż usług turystycznych             
  • E-biznes turystyczny.    

Według Światowej Organizacji Turystycznej przed pandemią w 2019 roku liczba międzynarodowych przyjazdów turystycznych na świecie wyniosła 1,5 miliarda.  Obecnie sektor odzyskał prawie 60% poziomu sprzed pandemii i spodziewany jest dalszy, intensywny wzrost. W 2021 roku wielkość rynku turystyki na świecie szacowano na około 1,31 bln dolarów amerykańskich. W 2022 roku wielkość ta wyniosła 1,67 bln dolarów .

Jeśli kochasz podróże, nie lubisz nudy i stagnacji, chcesz poznawać nowe miejsca i ludzi a jednocześnie budować karierę zawodową w międzynarodowym środowisku, to są studia dla Ciebie!!!

Ukończenie kierunku daje szerokie perspektywy, które zagwarantują ciekawą pracę i atrakcyjne zarobki. Przeznaczone są dla osób otwartych i ciekawych świata, które lubią kontakt z ludźmi. Możliwości zatrudnienia:

Menedżer w biurze turystycznym

Własnej działalność gospodarcza (agencja turystyczna),

Specjalista w podmiotach i organizacjach zarządzających turystyką

Konsultant w podmiotach badających gospodarkę turystyczną

Pracownik wydziału turystyki w jednostkach samorządowych wszystkich szczebli

Organizator imprez turystycznych

Menedżer w atrakcjach turystycznych

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I-szy rok1 100 €*600 €**
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €

dr Marta Drozdowska,
prof. WAB
Dr Justyna Bagińska
Paulina Graczyk
dr Izabela Gruszka,
prof. WAB
dr Małgorzata Leśniak – Johann