MENEDŻER TRANSPORTU – Logistyka

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny / Niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: polski

STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Studiując tę specjalność student zdobywa kompleksową wiedzę logistyczną niezbędną dla sprawnego zarządzania procesami logistycznymi, a także projektowania, organizowania, koordynowania i nadzorowania systemów logistycznych oraz planowania i wdrażania usług transportowych z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i ekonomicznych. Ponadto, jest przygotowany do zarządzania łańcuchami dostaw, pozna techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania oraz funkcjonowania nowoczesnych systemów i procesów logistycznych.

  • Dokumentacja w transporcie
  • Ekonomika transportu
  • Marketing międzynarodowy w transporcie
  • Przewóz materiałów niebezpiecznych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w transporcie
  • Zagadnienia celne
  • Logistyczna obsługa klienta w transporcie
  • E-usługi w transporcie

To specjalność dla wszystkich, którzy planują swoją karierę na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach branży logistycznej, w szczególności w firmach transportowych oraz w działach logistyki pozostałych firm. Również, dobrą opcją na dalszą karierę po tej specjalności będzie prowadzenie własnej firmy, działającej w przestrzeni lokalnej i globalnej.

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Menedżer logistyki

Kierownik działu logistyki

Specjalista ds. utrzymania obiektów technicznych

Projektant procesów logistycznych

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €