MENEDŻER LOGISTYKI I SPRZEDAŻY – Logistyka

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny / Niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy: polski

STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM!

W ramach opanowanych efektów uczenia się przewiduje się zdobycie kompetencji menedżerskich, poszerzających wiedzę na temat zasad monitorowania rynku, analizowania ofert biznesowych i nadzoru nad procesami realizacji sprzedaży. To na te powyższe zagadnienia ukierunkowany jest zakres treści przedmiotowych specjalności, który w szerszym ujęciu odnosi się do problematyki miękkich aspektów logistyki przedsiębiorstwa, realizacji dostaw towarów i usług, utrzymania ruchu na produkcji i zapasów. Ponadto student zostanie zapoznany z technologiami i technicznymi aspektami projektowania procesów sprzedażowych.

  • Koncepcje logistyczne
  • Negocjacje w biznesie
  • Techniki sprzedaży
  • Zarządzanie zapasami
  • HR w sprzedaży
  • Nowoczesne formy sprzedaży
  • Zachowania konsumenckie
  • E-biznes w sprzedaży

To specjalność dla wszystkich, którzy planują swoją karierę na stanowiskach specjalistów
w przedsiębiorstwach branży logistycznej oraz w działach logistyki pozostałych firm. Również, dobrą opcją na dalszą karierę po tej specjalności będzie prowadzenie własnej firmy, działającej w przestrzeni lokalnej i globalnej. Jednak najważniejsze możliwości oferowane w ramach specjalności, to opanowanie wiedzy i kompetencji w zakresie pozyskiwania klientów, negocjowania i prowadzenia rozmów handlowych, zarządzania zespołem sprzedażowym w tym analizy wyników sprzedaży i poznania technik sprzedażowych.

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Menedżer logistyki

Kierownik działu logistyki

Specjalista ds. utrzymania obiektów technicznych

Projektant procesów logistycznych

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €