HOTELARSTWO – Turystyka i Rekreacja

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa lub online
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy:
polski, angielski

STUDIUJ W WEEKENDY ONLINE!
STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM!

Celem specjalności hotelarstwo jest kształcenie profesjonalnych kadr dla współczesnej branży hotelarskiej. Absolwenci specjalności będą posiadać szeroką wiedzę na temat funkcjonowania rynku usług noclegowych oraz praktyczne umiejętności z zakresu organizowania pracy w poszczególnych komórkach funkcjonalnych obiektu hotelarskiego. Specjalność ta przygotowuje także absolwentów do podjęcia działalności gospodarczej w sektorze usług hotelarskich.

W trakcie studiów na specjalności  „Hotelarstwo” student pozna m.in.:

 • Funkcjonowanie branży hotelarskiej w Polsce i na świecie (w teorii na wykładach i ćwiczeniach oraz w praktyce podczas warsztatów, spotkań i praktyk zawodowych),
 • Specyfikę pracy poszczególnych działów przedsiębiorstwa hotelarskiego oraz techniki obsługi  różnych segmentów gości hotelowych.
 • Budować i utrzymywać relacje w biznesie turystycznym,
 • Tworzyć, promować i sprzedawać ofertę hotelarską,
 • organizować pracę pionów operacyjnych,
 • Kreować doświadczenia gości,
 • Pracować w międzynarodowym środowisku,
 • Zarządzać relacjami z klientami, 
 • Kreatywnie rozwiązywać problemy.

Certyfikaty

 • Organizacja i technika pracy w hotelarstwie
 • Techniki cenotwórcze w hotelarstwie
 • Gastronomia hotelowa
 • Łańcuch dostaw w organizacji eventów
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Promocja i sprzedaż usług turystycznych

Hotelarstwo to idealny wybór kariery dla tych, którzy lubią podróżować, pracować z ciekawymi ludźmi i dodawać do tego odrobinę codziennej ekscytacji. Kariera w branży hotelarskiej może oferować dużą elastyczność, która pozwala na pracę w dowolnym miejscu na świecie.

W 2022 roku na świecie było co najmniej 187 tysięcy hoteli i innych obiektów noclegowych. Szacuje się, że na świecie jest 17,5 mln pokoi gościnnych. Globalny przemysł hotelarski jest wart ponad 3,952 biliona dolarów (według stanu na 2021 rok). W branży noclegowej w USA zatrudnionych jest około 1,6 mln osób.

Kierownik działu w hotelu

Front Office Manager, Housekeeping Manager, Sales and Marketing Manager, Guest Experience Officer

Prowadzenie własnej działalności

apartamenty wakacyjne, pensjonat, hostel

Pracownik linii lotniczych

Stewardesa, pracownik obsługi naziemnej

Animator czasu wolnego w obiekcie hotelarskim

Organizator imprez rekreacyjnych i turystycznych w obiekcie hotelarskim

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €

dr Marta Drozdowska,
prof. WAB
Dr Justyna Bagińska
mgr Paulina Graczyk
dr Izabela Gruszka,
prof. WAB
dr Małgorzata Leśniak – Johann