FINTECH – Finanse i Rachunkowość

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa lub online
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Język wykładowy:
polski

STUDIUJ W WEEKENDY ONLINE!

W ramach specjalności fintech studenci poznają innowacyjne rozwiązania technologiczne, które usprawniają prace sektora usług finansowych. Student nauczy się pozyskiwania, integrowania oraz i analizowania danych finansowych, wykorzystując do tego adekwatne narzędzia informatyczne. Pozna nowe aplikacje, procesy oraz produkty w branży finansowej m.in. w: bankowości, płatnościach, zarządzaniu aktywami, świadczone przez Internet.

  • Programowanie dla finansistów
  • Technologie cyfrowe w finansach
  • Regulacje prawne fintech
  • Data Science
  • Business analyst
  • Automatyzacja procesów biznesowych

Adresat specjalności fintech potrafi posługiwać się produktami i usługami bankowymi, operować na rynkach kapitałowych, oceniać ryzyko kredytowe i nim zarządzać.

Absolwent tej specjalności będzie mógł rozwijać swoją karierę zawodową w sektorze usług finansowych (bankach, korporacjach finansowych, firmach consultingowych) oraz stworzyć start-up związany z sektorem finansów, wykorzystujący innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Pracownik banku

Firmy consultingowe

Korporacje finansowe

Tworzenie Start-up

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €

Dr Roman Fulneczek,
prof. WAB, rektor WAB
prof. Wanda
Ronka-Chmielowiec
Dr inż. Halina Węgrzyn,
prof. WAB

Filip Wiński

Anna Żelazny