SIECI KOMPUTEROWE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO – Informatyka

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Język wykładowy: polski

STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM!

W ramach specjalności poruszane są zagadnienia z szeroko rozumianej telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sieci teleinformatycznych. Studenci zapoznają się m. in. z technologią LAN i WLAN, technologią sieci bezprzewodowych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, technik ataków i mechanizmów zabezpieczenia się przed tymi atakami.

Student specjalności sieci komputerowe i cyberbezpieczeństwo nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.:

 • projektowania sieci komputerowych
 • adresacji IP
 • konfiguracji urządzeń sieciowych
 • zasad routingu statycznego i dynamicznego
 • analizy i zarządzania siecią
 • technik ataków metod zabezpieczania sieci przed atakami.

 • Sieci i systemy telekomunikacyjne
 • Sieci komputerowe w technologii cisco (CCNA1)
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Zaawansowane techniki sieciowe
 • Wirtualne sieci prywatne
 • Ataki i wykrywanie włamań w systemach komputerowych
 • Bezpieczne zarządzanie sieciami
 • Projekt inżynierski

Adresaci kierunku Informatyka w WAB zdobywać będą wiedzę o ogólnych zagadnieniach informatyki, między innymi o systemach operacyjnych, algorytmach i strukturach danych czy językach programowania. Poznaje technikę cyfrową, architekturę komputerów czy tajniki zarządzania projektami informatycznymi. Nie zabraknie też zagadnień związanych z etycznymi aspektami informatyki. Podczas studiów absolwent uświadomi sobie różnorodność jej zastosowań w systemach technicznych, biznesowych, ekonomicznych. Zapoznaje się z metodami gromadzenia i przetwarzania danych, podstawami podejmowania decyzji- sterowania, czy metodami sztucznej inteligencji.

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Kierownik działu IT

Administrator sieci informatycznych

Software engineer

Menedżer średniego szczebla

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok6 600zł3 400zł700zł600zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 600 €850 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €