MENEDŻER LOGISTYKI – Logistyka

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny / Niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Język wykładowy: polski

Głównym założeniem/atutem w procesie kształcenia jest praktyczny charakter modelu studiów ze szczególnym uwzględnieniem takich form nauczania jak: metoda projektów, gry decyzyjne, analiza case study, panele dyskusyjne, warsztaty, laboratoria, wizyty studyjne, staże i praktyki. Pozwoli to na praktyczne opanowanie zagadnień inżynierskich i menedżerskich w kontekście podejmowania wyzwań logistycznych o charakterze inżynierskim i menadżerskim z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, również w przestrzeni międzynarodowej.

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zasobami techniki
 • Ekonomika transportu i logistyki
 • Marketing międzynarodowy
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Innowacje technologiczne w logistyce
 • Logistyka miejska
 • Techniczna ocena efektywności procesów logistycznych
 • Logistyczna obsługa klienta
 • Logistyka międzynarodowa
 • E-biznes

To specjalność dla wszystkich, którzy planują swoją karierę na stanowiskach kierowniczych
w przedsiębiorstwach sektora logistyki oraz w działach logistyki pozostałych firm. Jednocześnie absolwent przygotowany jest do prowadzenie własnej firmy, działającej w przestrzeni lokalnej
i globalnej. Studiując tę specjalność student zdobywa kompleksową wiedzę inżynierską niezbędną dla sprawnego zarządzania procesami logistycznymi, a także projektowania, organizowania, koordynowania i nadzorowania systemów logistycznych oraz planowania i wdrażania międzynarodowych strategii logistycznych z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych
i ekonomicznych (norm EU/PN/ISO). Ponadto, jest przygotowany do zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw (INCOTERMS), pozna techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania oraz funkcjonowania nowoczesnych systemów i procesów logistycznych (BPMN).

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Menedżer logistyki

Kierownik działu logistyki

Specjalista ds. utrzymania obiektów technicznych

Projektant procesów logistycznych

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok5 500zł2 900zł600zł500zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 300 €700 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €