INŻYNIERIA INTERNETOWA – Informatyka

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Język wykładowy: polski

STUDIUJ W JĘZYKU ANGIELSKIM!

W ramach specjalności inżynieria internetowa studenci zostają wyposażeni w bogatą wiedzę umożliwiającą kompleksowe podejście do projektowania i wdrażania serwisów informacyjnych i informatycznych oraz aplikacji internetowych ze szczególnym uwzględnieniem systemów  oprogramowania, aplikacji internetowych, systemów zarządzania  w  administracji.

Student specjalności inżynieria internetowa nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu m. in.:

 • projektowania stron i serwisów internetowych
 • projektowania aplikacji webowych
 • tworzenia aplikacji bazodanowych
 • języków programowania aplikacji internetowych
 • technologii mobilnych wykorzystywanych w serwisach internetowych
 • Internetu rzeczy
 • technik i narzędzi testowania aplikacji internetowych
 • systemów operacyjnych,
 • sieci komputerowych,
 • grafiki komputerowej

 • Projektowanie i tworzenie stron internetowych
 • Technologie front-end i back-end
 • Projekt serwisu internetowego
 • Programowanie gier
 • Usługi webowe
 • Technologie mobilne
 • Techniki i narzędzia testowania aplikacji internetowych

Adresaci kierunku Informatyka w WAB zdobywać będą wiedzę o ogólnych zagadnieniach informatyki, między innymi o systemach operacyjnych, algorytmach i strukturach danych czy językach programowania. Poznaje technikę cyfrową, architekturę komputerów czy tajniki zarządzania projektami informatycznymi. Nie zabraknie też zagadnień związanych z etycznymi aspektami informatyki. Podczas studiów absolwent uświadomi sobie różnorodność jej zastosowań w systemach technicznych, biznesowych, ekonomicznych. Zapoznaje się z metodami gromadzenia i przetwarzania danych, podstawami podejmowania decyzji- sterowania, czy metodami sztucznej inteligencji.

Absolwenci tej specjalności mogą pracować jako:

Programista

Projektant serwisów multimedialnych

Projektant gier komputerowych

Menedżer średniego szczebla

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
I, II, III rok6 600zł3 400zł700zł600zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Rok studiówOpłata rocznaOpłata semestralna
I, II, III rok1 600 €850 €

Opłata administracyjna wynosi 100 €