MENEDŻER HOTELARSTWA – Turystyka i Rekreacja

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa lub online
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: polski, angielski

STUDIUJ W WEEKENDY ONLINE!

Absolwent tej specjalności będzie menedżerem, przygotowanym do pracy na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych  we wszystkich rodzajach obiektów noclegowych, tj, hotele, pensjonaty, ośrodki spa & wellness, hostele, uzdrowiska, kwatery prywatne itp.  Będzie mógł również samodzielnie zarządzać własnym biznesem hotelarskim.

W czasie studiów na tej specjalności student nauczy się m.in.:

 • zarządzać personelem i finansami,
 • organizować, planować i koordynować pracę w głównych pionach obiektu hotelarskiego,
 • dokonywać ocen stanu i perspektyw rozwoju zagospodarowania turystycznego.

Podwójny dyplom

Certyfikaty

W ramach modułu kształcenia specjalnościowego realizowane są następujące kursy:

 • Zarządzanie usługami noclegowymi
 • Zarządzanie usługami gastronomicznymi i dodatkowymi w hotelu
 • Revenue Management w hotelarstwie
 • Tworzenie biznesplanu
 • Badanie i kreowanie rynku
 • Media Społecznościowe w hotelarstwie i MICE,
 • International Hotel Chains,
 • Społeczna odpowiedzialność w hotelarstwie (CSR)
 • Sustainable development

Specjalność Menedżer hotelarstwa realizowana jest we współpracy z obiektami hotelarskimi oraz ekspertami z branży. Studenci mają szansę odbycia krajowych i zagranicznych praktyk w międzynarodowych obiektach hotelowych.

Ukończenie kierunku daje szerokie perspektywy, które zagwarantują ciekawą pracę i atrakcyjne zarobki. Przeznaczone są dla osób otwartych i ciekawych świata, które lubią kontakt z ludźmi. Możliwości zatrudnienia:

Stanowiska kierownicze w hotelach

Własna działalność gospodarcza

Świadczenie usługi doradczej i konsultingowej z zakresu działalności turystycznej

Menedżer średniego szczebla

Kierownik działu w hotelach

Kierownik biura podróży

Menedżer w ośrodkach wypoczynkowych

Menedżer ośrodka sportu rekreacyjnego oraz spa i wellness

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
Cena regularna
(rok akademicki 2023/2024)
5 500 zł2 900 zł600 zł500 zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 400 €750 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
1 200 €650 €

Opłata administracyjna wynosi:

 • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
 • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
 • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)

dr Marta Drozdowska,
prof. WAB
Dr Justyna Bagińska
Paulina Graczyk
dr Izabela Gruszka,
prof. WAB
dr Małgorzata Leśniak – Johann