MENEDŻER BRANŻY SPOTKAŃ I WYDARZEŃ (MICE) – Turystyka i Rekreacja

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Tryb studiów: Stacjonarny i niestacjonarny
Forma zajęć: stacjonarna/hybrydowa lub online
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: polski, angielski

STUDIUJ W WEEKENDY ONLINE!

Menedżer branży spotkań i wydarzeń to innowacyjna specjalność przygotowująca profesjonalnego specjalistę w dziedzinie tworzenia  i zarządzania eventami. Absolwent tej specjalności pozyska kompleksową wiedzę z zakresu kreowania i zarządzania projektami eventowymi oraz praktyczne umiejętności organizacji i obsługi imprez sektora MICE. Bez trudu znajdzie zatrudnienie w: agencji eventowej, DCO (Destination Managment Company), dziale organizacji bankietów i konferencji obiektu hotelarskiego, biurze podróży, specjalizującym się w podróżach biznesowych, agencji reklamowej , organizacji pozarządowej.

W czasie studiów na tej specjalności student nauczy się m.in.:

 • kreować różnego typu imprezy i wydarzenia,
 • zarządzać projektami eventowymi,
 • koordynować współpracę z podwykonawcami,
 • budować i utrzymywać relacje z klientami.

Podwójny dyplom

Certyfikaty


W ramach modułu kształcenia specjalnościowego realizowane są następujące kursy:

 • Międzynarodowe organizacje przemysłu spotkań
 • Zarządzanie imprezami targowymi i konferencyjnymi   
 • Optymalizacja kosztów podróży służbowych     
 • Tworzenie biznesplanu
 • Badanie i kreowanie rynku
 • Media Społecznościowe w hotelarstwie i MICE,
 • Tourism Marketing
 • International Tourism Trades and Conferences

Menedżer branży spotkań i wydarzeń to innowacyjna specjalność przygotowująca profesjonalnego specjalistę w dziedzinie tworzenia  i zarządzania eventami. Jeżeli lubisz organizować eventy dla znajomych i chcesz się dowiedzieć jak organizować takie wydarzenia w sposób profesjonalny i dla wielu osób to specjalizacja skierowana do ciebie.

Ukończenie kierunku daje szerokie perspektywy, które zagwarantują ciekawą pracę i atrakcyjne zarobki. Przeznaczone są dla osób otwartych i ciekawych świata, które lubią kontakt z ludźmi. Możliwości zatrudnienia:

Event Manager

Stanowiska kierownicze, analityczne i operacyjne w firmach obsługujących turystów;

Specjalista/ menedżer w instytucjach zarządzających turystyką

Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, np. agencję eventową;

Usługi doradcze i konsultingowe z zakresu działalności turystycznej;

Kierownik centrum informacji i promocji turystycznej

Płatność dla obywateli Polski, UE i posiadających Kartę Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna10 rat w roku12 rat w roku
Cena regularna
(rok akademicki 2023/2024)
5 500 zł2 900 zł600 zł500 zł

Opłata administracyjna wynosi 85 zł

Dla studentów spoza UE i nieposiadających karty Polaka:

Opłata rocznaOpłata semestralna
Cena regularna
(rok akademicki 2024/2025)
1 400 €750 €
Cena promocyjna*
(rok akademicki 2024/2025)
1 200 €650 €

Opłata administracyjna wynosi:

 • 120 € – obywatele Ukrainy i Białorusi
 • 140 € – obywatele Azji Środkowej: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii
 • 220 € – obywatele pozostałych państw. Nie dotyczy obywateli: Europy Północnej, Europy Zachodniej, Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi), Azji Środkowej (Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turkmenistanu, Turcji, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgizji, Kazachstanu i Mongolii)

dr Marta Drozdowska,
prof. WAB
Dr Justyna Bagińska
Paulina Graczyk
dr Izabela Gruszka,
prof. WAB
dr Małgorzata Leśniak – Johann