LanguageCert Academic SELT

Kod rabatowy: 6BB2C0

INFORMACJE O EGZAMINIE

LanguageCert przeprowadza zatwierdzone przez brytyjskie Home Office Secure English Language Tests (egzaminy SELT) wymagane w procedurze uzyskania wizy do Wielkiej Brytanii, obejmujące wszystkie rodzaje wiz (pobyt, praca, nauka).

LanguageCert Academic SELT to egzamin wielopoziomowy (obejmujący poziomy B1-C2 wg CEFR) opracowany dla użytkowników języka angielskiego jako obcego w celach akademickich (np. studia międzynarodowe, rekrutacja). Jest on przeprowadzany w wyznaczonych, bezpiecznych centrach egzaminacyjnych, aby spełnić wszystkie wymagania wizowe Home Office w Wielkiej Brytanii, umożliwiając kandydatom ubieganie się o wizę i aplikowanie na studia.

Zobacz wideo informacyjne:


STRUKTURA EGZAMINU

Egzamin składa się z 4 części – słuchania, czytania, pisania (moduł pisemny) i mówienia (moduł ustny). Możesz zaplanować obie części egzaminu tego samego dnia lub wykonać je oddzielnie w ciągu 14 dni.

  • Słuchanie, czytanie i pisanie są zdawane jednocześnie i zajmują 2 godziny i 20 minut. Egzamin pisemny rozpoczyna się od słuchania (około 40 minut), po którym następuje test czytania (50 minut). Po przejściu do testu pisemnego (50 minut) nie ma już powrotu do testów słuchania i czytania.
  • Komponent ustny zajmuje 14 minut. Składa się z 4 zadań wykonywanych indywidualnie lub z administratorem egzaminu na żywo na komputerze.

Wyniki są publikowane w ciągu 5 dni roboczych.

Przeznaczenie egzaminu: Rekrutacja na uniwersytet, wniosek o wizę studencką.

Poziomy: B1-C2 CEFR (egzamin wielopoziomowy)

Moduły: 2 (pisemny i ustny)

Testowane umiejętności: 4 (słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie)

Czas trwania modułów: pisemny – 2h20min, ustny – 14min

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ KORZYSTAJĄC Z KODU RABATOWEGO?


1. Klinkij Book slot.


2. Zostaniesz poproszony/a o podanie kraju i miasta, w którym chcesz przystąpić do egzaminu SELT. Egzaminy SELT są przeprowadzane w bezpiecznych centrach egzaminacyjnych na całym świecie, wybierz kraj i miasto i kliknij Search.


3. Zobaczysz dostępne daty egzaminów dla wybranego miasta i kraju, kliknij Book Exam or Change Date.


4. Możesz wybierać daty i godziny egzaminu z kalendarza, możesz przystąpić do całego egzaminu tego samego dnia lub wybrać oddzielne terminy na część Słuchania, Czytania i Pisania oraz Mówienia, ale w ciągu 14 dni od siebie. Kliknij Proceed to Registration.


5. Uważnie przeczytaj informacje, zarejestruj się, utwórz swoje konto, wypełnij wszystkie wymagane informacje.


6. Podaj wszystkie wymagane informacje, upewnij się, że dane w Twoim profilu są zgodne z danymi w Twoim paszporcie lub innym ważnym dokumencie tożsamości wymaganym w procesie aplikacji o wizę. Kliknij GO TO CART.

7. Wprowadź kod promocyjny i kliknij APPLY, a Twój rabat zostanie naliczony. Kliknij PROCEED TO CHECKOUT.


8. W trakcie płatności zostaniesz poproszony o wybór metody płatności (karta lub PayPal) i dokonanie płatności.

9. Twoja rejestracja zostanie potwierdzona e-mailem. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail, aby stawić się na czas w centrum egzaminacyjnym i zakończyć egzamin.

JAK BĘDZIE WYGŁĄDAŁ MÓJ RAPORT WYNIKÓW?

Kliknij tutaj aby zobaczyć przykładowy Raport Wyników: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-esol-selt/-/media/dbd1756a8af24aae81b0a244e1bf172c.ashx

Więcej informacji: https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-esol-selt/academic-selt

Przykładowy Certyfikat LanguageCert Academic SELT.