01 lutego 2022

Konferencja Naukowa ,,Best Practice in Accessible Tourism. Case Study of V4 Countries”

Konferencja Naukowa ,,Best Practice in Accessible Tourism. Case Study of V4 Countries”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji „Best Practice in Accessible Tourism. Case Study of V4 Countries”. Konferencja będzie płaszczyzną międzynarodowej wymiany osiągnięć naukowych oraz praktycznych doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej turystyki dostępnej.

Głównymi celami konferencji są:

– dyskusja nad aktualnymi problemami turystyki, w tym turystyki dostępnej,

– kreowanie perspektyw rozwoju turystyki dostępnej,

– rozszerzanie idei turystyki dostępnej w krajach V4 i poza nimi,

– integracja środowiska naukowego, praktyków biznesu turystycznego i organizacji społecznych i turystycznych,

– wskazanie dobrych praktyk w zakresie turystyki dostępnej,

– promocja rezultatów projektu „Tourism for All”.

W trakcie konferencji przewidziano sesje tematyczne, podczas których uczestnicy zaprezentują aktualne zagadnienia turystyki w zakresie:

– uwarunkowań przestrzennych, społecznych, ekonomicznych i prawnych rozwoju turystyki dostępnej,

– roli turystyki w integracji osób z niepełnosprawnościami,

– dobrych praktyk w turystyce, w tym w turystyce dostępnej,

– innowacyjnych rozwiązań w turystyce, w tym w turystyce dostępnej,

– współczesnych technologii informacyjnych w turystyce, w tym w turystyce dostępnej

– planowania i zagospodarowania przestrzennego w zakresie turystyki, w tym turystyki dostępnej.

Komitet Organizacyjny i Naukowy

Zapraszamy do zapoznania się ze składem obydwu Komitetów klikając w TEN LINK.

Referaty i publikacja

Osoby zainteresowane prezentacją referatu podczas konferencji prosimy o przesłanie tytułu wystąpienia i abstraktu przez formularz zgłoszeniowy. Abstrakt powinien zawierać jasne odniesienie do źródeł i rezultatów przedstawionych w prezentacji. Objętość tekstu max. 350 wyrazów. Przesłane abstrakty będą dostępne na stronie internetowej konferencji oraz w książce abstraktów przygotowanej na konferencję. Język konferencji: polski i angielski. Sesje plenarne będą tłumaczone symultanicznie.

Autorów zapraszamy do publikacji swoich prac w czasopismach naukowych:

– Studia Miejskie (ISSN:2543-5302, 20 pkt MNiSW)- artykuły w j. angielskim należy składać przez panel czasopisma

– Studia Turistica (ISSN: 1804-252X) – artykuły w j. angielskim należy składać przez panel czasopisma

– Society and Politics. An Educational Journal (ISNN: 17133-8050, 20 pkt MNiSW)- artykuły w j. angielskim należy składać przez panel czasopisma lub recenzowanej monografii naukowej w Wydawnictwie Grupy Uczelni Vistula wg listy MEiN

Program konferencji

18 maj 2022 r.

8:30 – 9:45 – Rejestracja uczestników konferencji

10:00-10:30 – Uroczyste otwarcie konferencji

10:30-11:30 – Wykłady keynote speakers

11:30-12:00 – Przerwa kawowa

12:00-13:30 – I sesja plenarna

13:30-14:30 – Lunch

14:30-16:00 – II sesja plenarna

18:00-24:00 – Uroczysta kolacja wraz z programem kulturalnym

19 maj 2022 r. 

10:00-11:30 – Sesja tematyczna/ warsztaty “One step closer”

11:30-12:00 – Przerwa kawowa

12:00-13:30 – Sesja tematyczna/ warsztaty “One step closer”

13:30-14:30 – Podsumowanie konferencji

14:30-15:30 – Lunch

16.00 –  Wyjazd uczestników

Koszty uczestnictwa

100 zł– udział online (udział w sesjach plenarnych i tematycznych, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne);

450 zł – udział bezpośredni bez noclegu (udział w sesjach plenarnych i tematycznych, wyżywienie – przerwy kawowe, 2 x lunch, uroczysta kolacja, udział w warsztatach „One step closer”, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne);

600 zł/700 zł – udział bezpośredni wraz z noclegiem w pokoju 2-osobowym/1 osobowym w dniu 18.05.2022 (udział w sesjach plenarnych i tematycznych, nocleg hotel****, wyżywienie – przerwy kawowe, 2 x lunch, uroczysta kolacja, udział w warsztatach „One step closer”, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne).

Zapraszamy do uczestnictwa w Study Tour po Dolnym Śląsku w dniu 20.05.2022 r. Uczestnicy nie ponoszą dodatkowych opłat!

Terminy i zgłoszenia 

Do 28 lutego 2022 – Rejestracja udziału w konferencji. Osoby zainteresowane wystąpieniem prosimy o dołączenie tytułu wystąpienia i abstraktem.

Do 31 marca 2022- wniesienie opłaty konferencyjnej

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link)

Kontakt z organizatorami

e-mail: [email protected]

adres pocztowy:
Izabela Gruszka Katedra
Turystyki i Rekreacji
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Ul. Ostrowskiego 22,
53-238 Wrocław
Tel. +48 880 136 826

Więcej informacji nt. konferencji będzie dostępnych wkrótce na stronie internetowej konferencji.