28 kwietnia 2022

Europejski Kongres Gospodarczy za nami!

Europejski Kongres Gospodarczy za nami!

Europejski Kongres Gospodarczy za nami! Cieszymy się, że jako WSH mogliśmy być częścią tegorocznego wydarzenia.

Główne tematy panelu dyskusyjnego z przedstawicielami WSH:

– Wiedza i kompetencje jako fundamenty zrównoważonego rozwoju.

– Edukacja klimatyczna w europejskiej i polskiej szkole.

– Zielone zawody na europejskim rynku pracy – zapotrzebowanie gospodarki na zielone kompetencje.

– Świadomość społeczna i stan wiedzy o wpływie człowieka na środowisko.

– Jak skutecznie kreować świadome postawy odpowiedzialności za stan środowiska?

– Rola międzynarodowych organizacji, programów edukacyjnych, instytucji oświatowych, sektora NGO, mediów.

Debata „Zielona edukacja”

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Barbara Dąbek, kierowniczka Zespołu Partnerstw Strategicznych, Fundacja WWF Polska

Marta Drozdowska, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Jacek Ławrecki, dyrektor ds. komunikacji, Fortum

Zofia Piwowarek, Head of Climate Positive Programme, United Nations Global Compact Network Poland

Agata Roczniak, inspiratorka, edukatorka, fundatorka, założycielka, prezeska zarządu, Fundacja Diversum

Weronika Szyszka, wiceprezeska zarządu, United Nations Association Poland

[online] Piotr Wachowiak, rektor, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Moderacja:

Małgorzata Leśniak-Johann, adiunkt, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu