Bezpieczna WAB

We Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Mamy sprawny i sprawdzony system pozwalający na bezkolizyjne i bezpieczne współistnienie studentów z wielu krajów i kultur.

WAB dąży do wdrażania najwyższych standardów mających na celu zapewnienie równego traktowania wszystkich członków społeczności akademickiej oraz nie toleruje żadnej
formy zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub dyskryminacji (w tym molestowania seksualnego).

W przypadku zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub dyskryminacji i przemocy, studenci, pracownicy i osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na rzecz WSH na podstawie umowy cywilnoprawnej mogą składać skargi do Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

Kontakt z Rzecznikiem ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji:

[email protected]

Procedura reagowania na przypadki zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub dyskryminacji i przemocy wobec członków kadry prowadzącej kształcenie oraz formy ofiarom przemocy w WAB, określa zasady przeciwdziałania zjawisku zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub dyskryminacji, przemocy oraz postępowanie w sytuacji wystąpienia takich zdarzeń.

Procedury bezpieczeństwa