Bezpieczna WAB

We Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Mamy sprawny i sprawdzony system pozwalający na bezkolizyjne i bezpieczne współistnienie studentów z wielu krajów i kultur.

WAB dąży do wdrażania najwyższych standardów mających na celu zapewnienie równego traktowania wszystkich członków społeczności akademickiej oraz nie toleruje żadnej
formy zagrożenia, naruszenia bezpieczeństwa lub dyskryminacji (w tym molestowania seksualnego).

Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji

Procedury bezpieczeństwa