Niezbędnik studenta I roku

Niezbędnik studenta I roku

Przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółowe informacja o studiach, uczelni, dokumentach, abyś wiedział wszystko zanim na dobre zaczniesz studia.

Legitymacja studencka to dokument poświadczający status studenta. Zawiera ona podstawowe dane osobowe, a także zdjęcie. Wydanie legitymacji studenckiej wymaga wniesienia opłaty – 22,00 zł (studenci zagraniczni wnoszą opłatę wraz z opłatą za studia). Opłatę należy wnieść na indywidualne konto bankowe do rozliczeń z uczelnią lub w kwesturze (pokój 3/11).

Dziekanat znajduję się w pokoju 1/1 i zajmuje się rozwiązywaniem problemów studentów. W tym miejscu student może odebrać legitymację lub przedłużyć jej ważność, złożyć wniosek do dziekana oraz poradzić się w innych studenckich sprawach.

Każdy student zostaje dopisany do poszczególnych grup zależnych od form zajęć. Grupy określa dziekan i dostępne są na USOSie oraz na tablicy w budynku uczelni. Zmiana grupy wymaga zgody dziekana. Zapisy do grup językowych odbędą się na podstawie testu znajomości zadeklarowanego języka obcego. Informacje o podziale na grupy językowe dostępne będą w sposób analogiczny do pozostałych.

Harmonogramy zajęć dla Studentów oraz terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych będą dostępne w zakładce Organizacja roku akademickiego

W WSH obowiązuje kontakt ze wszystkimi jednostkami uczelni za pomocą korespondencji mailowej wg schematu imię[email protected]. Prosimy o aktywne korzystanie studenckiego adresu mailowego. Każda wiadomość mailowa powinna być podpisana i zawierać takie informacje:

  • imię i nazwisko (dla studentów zagranicznych – jak w paszporcie!)
  • rok studiów
  • stopień (studia licencjackie/magisterskie)
  • kierunek
  • tryb (stacjonarny/niestacjonarny)

Numer albumu to niepowtarzalny i indywidualny numer przypisany każdemu studentowi. Na uczelni stanowi on identyfikator dla studenta. Najczęściej numer albumu podaje student w kontakcie z poszczególnymi komórkami uczelni. Numer ten znajduje się w trzecim wierszu na legitymacji studenckiej.

Najważniejszym wewnętrznym dokumentem prawnym na uczelni jest Regulamin Studiów oraz do wglądu w dziekanacie. Poza regulaminem na uczelni wydawane są zarządzenia Rektora oraz Dziekana (dostępne również na wirtualnym dziekanacie w zakładce Zarządzenia) oraz na tablicach na terenie uczelni.

Studenci, którzy potrzebować będą zaświadczenie o statusie studenta, do banku oraz inne i chcieliby je otrzymać powinni zgłosić się do dziekanatu. Wydanie zaświadczenia możliwe jest przy braku zaległości dydaktycznych i finansowych wobec uczelni oraz po uregulowaniu opłaty z tytułu wydania takiegoż dokumentu.  

This site is registered on wpml.org as a development site.